Flere medier har hevet seg på debatten hvorvidt tidlig ultralyd bør tilbys alle gravide i uke 12 og ikke uke 18 slik det er i dag.

Vi i Menneskeverd følger denne debatten nøye, og torsdag 27. januar var generalsekretær Liv Kjersti Skjeggestad i debatt på Radio Norge med Jordmorforbundets leder Eva Sommerseth. Hun krever at helsemyndighetene skal innføre tidlig ultralyd i tillegg til utvidet abortgrense til uke 16. I dag er grensen for selvbestemt abort 12 uker.

Det er omdiskutert hvorvidt man kan redde flere barn med ultralyd så tidlig som uke 12 i svangerskapet, men hvis man derimot ønsker å finne barn med alvorlige kromosomavvik og andre alvorlige misdannelser kan dette oppdages med ultralyd og en blodprøve. Det vi vet er jo tidligere vi leter og jo mer vi leter etter feil kommer færre barn til å se dagens lys. Hvor frisk må man være for å bli født?

Les Liv Kjerstis innlegg på trykk i Aftenposten 29.1. omkring denne saken.

Lørdag 29. januar hadde Vårt Land et leserinnlegg skrevet av Siri Fuglem Berg som opplevde alle foreldres mareritt da datteren deres fikk påvist trisomi 18, en sykdom legene mener ikke er forenlig med liv. Deres datter, Evy Kristine, døde tre dager etter fødsel, den 18. april i fjor.

Du kan lese om dem på deres egen hjemmeside.