Og hvem er vi til å bestemme hvem som er friske nok? Dette spør Liv Kjersti Skjeggestad seg i møte med Kai Zahl og med temaet seleksjon og sorteringssamfunnet på agendaen. Hun påpeker at det er etikken og ikke teknikken som bør styre valgene vi tar. Fikk du ikke settt debatten på NRK 2? Se den her.