I en nordisk kontekst ser man tydelige tendenser til at aborttall henger sammen med landets lovgivning. Sverige har en liberal abortlovgivning og ser samtidig en stadig økning i antall aborter. Antallet tenåringsaborter er det høyeste i hele Europa, fire av fem graviditeter ender i abort. Les Menneskeverds innlegg i Aftenposten her.