juni 2012 - Menneskeverd

Blogg

Hvorfor velger så mange å ta abort?

Fredag 15. juni ble aborttallene for 2011 lagt frem av Folkehelseinstituttet. Det ble registrert 15 343 aborter i fjor, 392 færre enn året før. Andelen av barn i mors mage som blir valgt bort, tilsier en fjerdedel av alle fødte. – Det burde ikke være nødvendig med så mange aborter i vår tid. Vi har


by admin • 26/06/2012
Medieklipp

Ultralyddebatten utsettes

Regjeringen utsetter debatten om tidlig ultralyd, i hvertfall til høsten. Sp vant igjennom med sitt ønske om at forslaget om tidlig ultralyd behandles som en del av en større stortingsmelding verdørende medisinsk etikk og bio-dilemmaer. Andre temaer som ventes diskutert i meldingen er eggdonasjon, ulike sider ved fosterdiagnostikk, genterapi og praksis med forskning på befruktede egg, skriver Vårt


by admin • 21/06/2012
Blogg

På høy tid med rettsvern for barnet i mors mage

Barnet i mors mage bør helt klart få et sterkere rettvern. Tusen takk til Laila Dåvøy og KrF som med sitt Dok 8- forslag synliggjør at det er små barn det snakkes om. Dåvøy foreslår å sette en absolutt grense for abort ved uke 18. Idag kan O cui che – cefixime uti dosage tasso


by admin • 20/06/2012
Artikkel

Ulovlig abort på Universitetssykehuset i Stavanger

I over 3 timer slo hjertet til det lille barnet som ble lagt på skyllerommet for å dø etter en senabort. 22 uker og seks dager, sa legene, over 23 uker, sa jordmødrene. – Dette er en svært alvorlig sak og helt klart et lovbrudd, sier Liv Kjersti Skjeggestad, jordmor og leder i Menneskeverd. Abortnemda


by admin • 07/06/2012