team1


Publisert: 19.09.14  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Menneskeverd i vår tid – Etikk og aktuelle problemstillinger

I dag er menneskeverdet truet fra flere kanter, både politikk, medisinsk utvikling og økt personlig autonomi er med på å sette nye rammer for forståelsen for hva et liv er verdt. Aktuelle spørsmål som vil prege dagsorden fremover vil være mange og kompliserte. Hvordan skape gode holdninger til livet hos ungdom? Hvordan redusere antall aborter? Skal staten legge til rette for at kvinner i alle aldre skal få tilbud om tidlig fosterdiagnostikk i form av en ny blodprøve? Hvordan tar vi som samfunn vare på og inkluderer personer som har en diagnose og nedsatt funksjonsevne?

Menneskeverd arrangerer høstseminar der etiske utfordringer rundt menneskeverdet vil bli belyst. Er du student, helsefagarbeider eller opptatt av temaer som omhandler menneskeverdet – er du hjertelig velkommen til å delta.

Arrangementet krever ingen forhåndspåmelding. Lett servering.

Se arrangementet på Facebook, her

Tid og sted:
Lørdag 11. oktober kl. 10.00-14.00
Frikirken, Tollbodgaten 62 – Kristiansand

Bidragsytere på seminaret:
– Liv Kjersti S. Thoresen, generalsekretær i Menneskeverd
Tema: Etiske utfordringer rundt menneskeverdet

– Helene Pederstad, ungdomskonsulent i Menneskeverd

Presentasjon av nytt konfirmantopplegg – ”Menneskeverd & Etikk”

– Minikonsert med Audun Rensel, artist

Pressebilder-001

Få med deg gudstjenesten “En hyllest til livet”

Tid: Søndag 12. oktober, kl. 11.00

Taler: Liv Kjersti S. Thoresen, generalsekretær i Menneskeverd 

 

4 Delinger