Det nye året har startet med en pågående debatt om abortpraksiser, abortloven og holdninger til abort. Menneskeverd kom derfor på banen med et innlegg i Vårt Land: 

Takk til Ola Didrik Saugstad som fortsatt kjemper for at de minste blant oss skal ha rettsvern og beskyttelse (Vårt Land 28. desember).

I likhet med Menneskeverd, mener han at abort representerer ett av de store menneskerettsspørsmål i vår tid og at vi derfor aldri kan slå oss til ro med dagens praksis.

Til tross for at abortkampen har stilnet på mange av samfunnets arenaer, holder vi fortsatt fanen høyt i Menneskeverd. Vi går ikke i demonstrasjonstog eller roper i megafoner. Vi gjør noe vi tror er enda mer virkningsfullt. Hvert år besøker vi tusenvis av skoleungdom og konfirmanter over hele landet. Gjennom undervisning og informasjon bidrar vi til å skape større bevissthet rundt fosterets verdi, og vi opplever engasjement og holdningsendring blant de unge.

Vi ser at det nytter. Men holdningsendring tar tid og vi jobber langsiktig for å få ned tallet på uønskede svangerskap og aborter. Målet er at det lille barnet i mors mage får det rettsvernet det så sårt trenger.

 

Liv Kjersti S ThoresenLiv Kjersti Skjeggestad Thoresen,
Generalsekretær i Menneskeverd

 

 

 

Dette innlegget var først på trykk i Vårt Land 6. januar 2016.

394 Delinger