team1


Publisert: 27.03.17  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Menneskeverd er meget opptatt av å fremme mangfold og respektere andres meninger.

Linn W. Rosenborg skrev 21. mars et blogginnlegg om Verdens Internasjonale Dag for Downs syndrom og vår organisasjon, Menneskeverd. Rosenborg er fri til å gjøre dette, men skulle ønske hun snakket sant og opptrådte redelig. Det gjør hun dessverre ikke. Derfor ønsker vi å komme med en oppklaring og rette opp faktafeil.

En av våre kjernesaker
Menneskeverd er en livsvernorganisasjon som i dag teller godt over 11 000 medlemmer. En av våre tre kjernesaker er kampen for likeverd og for mennesker med Downs syndrom. Vi har i mange år vært sterkt engasjert for at alle mennesker, uavhengig av antall kromosomer og egenskaper, skal bli sett på og behandlet som verdifulle mennesker. En av våre fremste ambassadører er Marte Wexelsen Goksøyr. Det er også Aleksander Helmersberg, app-utvikler for barn med språkutfordringer og pappa til Milla, som har Downs syndrom. Begge har fått vår Livsvernpris, som gis til personer eller organisasjoner som har bidratt til å verne om menneskeverdet i samfunnet vårt. I 2014 ga vi denne prisen også til Geir og Signe Lippestad, for deres arbeid for mangfold, og for deres offentlige engasjement for å inkludere sårbare grupper i samfunnet vårt. Med andre ord har vi gode grunner for å engasjere oss på en dag som 21. mars. Det har vi gjort med stolthet. At Rosenborg sier at vi «jobber aktivt mot mangfold» faller på sin egen urimelighet og er ikke sant.

LES OGSÅ: Kampanjen «Rockesokk»

Et internasjonalt konsept
Det er viktig å understreke at det ikke er noen som eier denne dagen eller konseptet i Norge, ikke vi i Menneskeverd heller. FN stiftet denne dagen ved en resolusjon i 2011 der de erklærte at dagen skulle være den internasjonale dagen for Downs syndrom. Å gå med ulike sokker er et konsept som har blitt gjort med ulike emneknagger verden over, til stor suksess. Det er ikke rart, for det er en glimrende idè. Det er derfor ikke riktig å si at vi har kuppet denne dagen på noe måte. Vi har utelukkende kun hatt den hensikt å løfte frem en særdeles viktig dag og sak. Og det har vi faktisk lyktes med! Vi håper derfor at alle som er for mangfold og inkludering i praksis, også vil sette pris på at vi i Menneskeverd har klart å mobilsere mange tusen til å gå med ulike sokker. Det må da være et gode for Rosenborg at konseptet blir enda bedre kjent, hvis hun virkelig ivrer for mangfold og inkludering av mennesker med Downs syndrom? Vi ønsker å heie på alle andre aktører som jobber for denne saken og er glade for at vi er flere som jobber aktivt for at disse menneskene får økt oppmerksomhet i Norge. Sammen har vi en sterkere stemme. Det er slik vi i Menneskeverd ser det.

LES OGSÅ: Flere tusen går nå med ulike sokker

Uredelig
Jeg synes også det er meget uredelig å sette falske merkelapper på oss som «kristenkonservativ organisasjon som vil frata kvinner retten til å bestemme over sin egen kropp, frata homofile deres rett til å gifte seg, med mer.» Hvor har Rosenborg dette fra? Menneskeverd er ingen kristen organisasjon, men bygger på det kristen-humanistiske menneskesynet og en erklæring som heter Lejeune. Til og med Grunnloven slår fast at den kristne og humanistiske arven skal være landets verdigrunnlag. Med andre ord er ikke dette kontroversielt. Vi mener heller ingen ting om kirkepolitikk og om likekjønnede ekteskap. Vi har aldri ment noe om det, og kommer heller aldri til å gjøre det. Organisasjonen har ingen formening heller om hvem som er egnet til å være foreldre. Det faller utenfor vårt mandat. Skulle ønske at Rosenborg selv bedrev god kildekritikk når hun skriver om andre aktører.

Mangfold av meninger
Vi håper at dette kan være en påminnelse om at vi alle også bør anerkjenne det faktum at det finnes ulike meninger og at det finnes et mangfold av dem. Det bør også respekteres. Helse- og omsorgsminister Bent Høie skrev det så klart og godt på sin Facebook-side i går: «Mangfold er etter min oppfatning en styrke for ett hvert samfunn. Der handler om mangfold av mennesker, livsstiler, tro og også meninger. Det er ett syn som jeg oppfatter at Menneskverd deler. De har vist det i handling. En homofil politiker som de har kritisert inviteres som taler flere ganger og en radikal samfunnsmedisiner får deres fremste pris. Det er mangfold i praksis!»

Dette innlegget sto på trykk i Nettavisen, onsdag 22. mars 2017. 

30 Delinger