team1


Publisert: 28.01.19  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Delstaten New York har åpnet opp for abort frem til fødsel dersom morens helse er truet.

Tirsdag forrige uke ble den såkalte Reproductive Health Act (RHA), vedtatt av senatet i delstaten New York, med 38 mot 28 stemmer. Loven åpner opp for selvbestemt abort frem til 24. uke i svangerskapet. Dersom fosteret ansees for å være «ikke levedyktig», eller hvis morens liv og/eller helse er i fare som en direkte følge av svangerskapet, kan abort også skje etter 24. uke og frem til fødsel.

Helse – et vidt begrep
Loven åpnet tidligere kun opp for senabort dersom kvinnens liv var i fare. Nå liberaliseres loven ytterligere ved å åpne opp for at dette inkluderer kvinnens «helse». Flere har tatt til orde for at «helse» er et vidt begrep som kan tolkes med romslig margin, og at begrepet «ikke levedyktig» også står uten noen nærmere presisering. Det kan åpne opp døren til skjønnsmessige vurderinger som kan resultere i aborter som ikke er medisinsk nødvendige.

RHA-loven sier videre at: «Hvert enkelt individ har den grunnleggende rett til å velge eller nekte prevensjon eller sterilisering. Hvert individ som blir gravid, har den grunnleggende rettighet til å velge å fullføre graviditeten til termin, å føde et barn, eller å ta abort, i samsvar med denne loven.»

Flertall for demokratene
Loven som har vært diskutert gjennom mange år, fikk grønt lys ettersom demokratene for første gang på over ti år har flertall i senatet i New York. Loven fjerner abort fra straffelovgivningen og åpner opp for at også sykepleiere og jordmødre kan utføre en abort på hvilket som helst tidspunkt i graviditeten. Tidligere var det kun autoriserte leger og gynekologer som kunne utføre dette inngrepet.

Høyesterettsdommen ved navn «Roe vs Wade» ga amerikanerne en grunnlovsfestet rett til selvbestemt abort i 1973. Ettersom president Donald Trump har utnevnt flere konservative dommere til Høyesterett i sin periode, har dette vært et utslagsgivende argument for forkjemperne for RHA til å få på plass en ny lovgivning. Den nye loven gjør «Roe vs Wade-dommen» til en del av lovverket i staten New York.

Menneskeverd er rystet
Informasjonsansvarlig i Menneskeverd, Maria Elisabeth Selbekk, mener den nye loven i New York er meget bekymringsverdig og rystende.

– Menneskeverd er bekymret for en utvikling der kvinnens generelle livssituasjon blir grunnlag for abort helt opp til fødsel. Senaborter er generelt en stor belastning for kvinnen, og det er svært tankevekkende at sent i svangerskap har grensen for lengst oversteget fosterets levedyktighet utenfor livmoren.

Selbekk legger også til at kombinasjonen av et vagt definert helse-begrep sammen med null straffeforfølgelse av leger som utfører senaborter, er skremmende.

– Det kan føre til at leger utfører svært problematiske aborter sent i svangerskapet som ikke er i tråd med lovverket, men som likevel ikke får konsekvenser for dem, sier Selbekk.

Foto til saken: New York Guvernør Andrew Cuomo signerte den nye loven i New York, tirsdag 22. januar 2019. 

3K Delinger