team1


Publisert: 15.03.19  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Guttebaby overlevde til tross for at han veide kun 268 gram da han ble født. Han ble skrevet ut fra sykehuset i Tokyo (Japan) i slutten av februar.

Dette er trolig den minste nyfødte guttebabyen i verden som har overlevd og blitt utskrevet fra sykehus og sendt hjem. Nyheten ble omtalt av mediehuset BBC. Som bildet viser, var den nyfødte gutten så liten at han passet inn i to hender. Det er foreløpig usikkert om det vil oppstå komplikasjoner fremover ettersom han var ekstrem prematur da han ble født.

Den lille babygutten ble født i uke 24 og veide bare 268 gram.

Babyen ble født ved hasterkeisersnitt i august i fjor i 24. svangerskapsuke. Gutten har vært innlagt på intensivavdelingen ved Keio universitetssykehus i Tokyo i fem måneder fram til han ble utskrevet i slutten av februar. I dag veier han 3,2 kilogram og tar til seg næring på normal måte.

I dag veier den lille gutten 3,2 kilogram og er skrevet ut fra sykehuset.

– Jeg kan bare si at jeg er lykkelig over at han har blitt så stor. Helt ærlig, så var jeg ikke sikker på om han ville overleve, sier moren i en uttalelse, ifølge Keio universitetssykehus i Tokyo.

Legen som har behandlet babyen forteller at dette er trolig den minste babyen som er født og som har blitt utskrevet fra sykehuset i god behold. Tall fra en database ved Universitetet ved Iowa bekrefter dette. Databasen registrerer verdens minste babyer som overlever.

Den tidligere rekordinnehaveren er en tysk gutt som veide kun 274 gram ved fødsel. Det minste jentebarnet som har overlevd, er en tysk jente som angivelig veide kun 252 gram ved fødsel i 2015.

Keio universitetssykehus opplyser at overlevelsesraten for babyer som veier mindre enn ett kilogram er 90 prosent, mens overlevelsesprosenten for de som veier mindre enn 300 gram faller til 50 prosent. Blant de minste babyene er det større sjanse for at jentene klarer seg bedre enn guttene. Legene er ikke sikre på hva dette skyldes, men viser til at en av forklaringene kan være at lungene til guttene modnes saktere.

Vi trenger din støtte
Med flere medlemmer får vi større slagkraft til å påvirke politiske beslutninger og drive holdningsskapende arbeid. Menneskeverd jobber for å verne om livet og menneskets ukrenkelige verdi for de mest sårbare – som det ufødte liv. Menneskeverd driftes primært av medlemskontingent og gaver, derfor trenger vi din støtte.

Synes du denne saken er viktig så meld deg inn i Menneskeverd i dag!

Bli Medlem Nå

844 Delinger