team1


Publisert: 25.01.22  Skrevet av: Kristin Rudstaden, Fagansvarlig

Medical Association College of Psychiatrists of Ireland advarer om at aktiv dødshjelp ikke er forenlig med god omsorg og at legalisering kan utsette sårbare pasienter for risiko. College of Psychiatrists er det profesjonelle og pedagogiske organet for psykiatere i Irland og representerer rundt 1000 psykiatere over hele landet.

Den irske regjeringen har over tid jobbet med et lovforslag for å legalisere eutanasi. En egen parlamentarisk komité har behandlet spørsmålet om legeassistert selvmord innenfor rammen av lovforslaget «Dying with Dignity 2020».

Forent i sin kritikk av lovforslaget
Biskopene av Irland, menneskerettighetskommisjonen, helsepersonell og eksperter innenfor palliativ omsorg er forent i sin kritikk av det nye lovforslaget. Forslaget går ut på å ville tillate personer med en fremskridende dødelig sykdom å bestemme tidspunktet for sin egen død og be om medisinsk assistert selvmord. Lovforslaget kalles «Dying with Dignity Bill 2020», det ble innført i parlamentet i fjor og er nå til behandling. Men forslaget får sterk kritikk.

Mer enn 2700 helsearbeidere, hvorav mange innenfor geriatri, har signert et åpent brev der de mener forslaget om å legalisere assistert selvmord i Irland gir grunn til alvorlig bekymring. De mener den stigmatiserer eldre, syke og funksjonshemmede. Sarah McLean, ekspert på palliativ medisin ved St. Vincent’s Private Hospital, mener forslaget mangler tilstrekkelige sikkerhetstiltak. Hun får støtte av kollega Feargal Twomey, en palliativ lege ved Milford Hospice i Limerick, som advarer om at loven, hvis den blir en realitet, vil muliggjøre misbruk og eutanasi for alle kronisk syke. Han beklager at den palliative omsorgen ikke ble konsultert under arbeidet med lovforslaget og viser til at 88 % av Irlands palliative leger i en aktuell undersøkelse ikke støtter lovforslaget.

Den irske menneskerettighetskommisjonen påpeker at en verdig og fredelig slutt på livet forutsetter at en rekke menneskerettighets- og likestillingsforpliktelser oppfylles, som f.eks. å tilby tilgang til lindrende behandling, noe det ikke er lagt opp til i lovforslaget. Kommisjonen kritiserer også mangelen på omsorg og støtte til personer med nedsatt funksjonsevne, personer med livsbegrensende sykdommer og de eldre, som alle bør tas tak i før en lov om dødshjelp kan tre i kraft.

Slett arbeid
I oktober i fjor stemte underhuset i det irske parlamentet for å legge fram lovforslaget «Dying with Dignity 2020» for en komité. Utfallet av avstemningen ble 81 mot 71. Flere mangler og slett arbeid ved forslaget ble gjenstand for kritikk. Ifølge lovforslaget skal leger som ikke ønsker å gi dødshjelp henvise pasienten til en annen lege. Dette er spesielt bekymringsfullt for hospicebevegelsen, som på et generelt grunnlag er imot eutanasi. Den korte ventetiden på kun 14 dager mellom forespørsel og håndheving av dødshjelpen kritiseres også, i tillegg til mangel på krav om uttalelse fra annen lege for å beskytte sårbare pasienter.

Psykiaterforeningens posisjon
I en uttalelse beskriver psykiaterne noen viktige spørsmål angående eutanasi i Irland, i lovforslaget kalt «Assistert dødshjelp»:

  • Medisinsk assistert selvmord, eller legeassisteret selvmord, er i strid med psykiateres, helsepersonells og allmennhetens innsats for å forhindre dødsfall ved selvmord.
  • Det er sannsynlig at sårbare mennesker er utsatt for risiko. Mange forespørsler om dødshjelp er basert på frykt for å være en byrde eller frykt for døden snarere enn frykten for uutholdelig smerte. Eksisterende omsorg bør forbedres for å kunne håndtere disse problemene.
  • Selv om legeassistert selvmord ofte introduseres for pasienter med uhelbredelige sykdommer, er det sannsynlig at når det først er introdusert, vil det i større grad bli brukt av andre grupper. Slik vil antallet personer som utfører legeassistert selvmord øke betydelig og mer enn forventet.
  • Innføringen av medisinsk assistert selvmord innebærer en radikal endring i irsk lov og en endring i en lang helsetradisjon, som blant annet kommer til uttrykk i forbudet mot forsettlig drap som står i retningslinjene til Irish Medical Ethics Council.

Langvarig lidelse
– Vi er veldig bevisste på hvor sensitivt dette stoffet er, og vi forstår og støtter det faktum at en verdig død er målet for all omsorg i livets sluttfase. Dette kan oppnås ved å styrke vår palliative omsorg og våre sosiale støttenettverk. Dødshjelp eller eutanasi er ikke nødvendig for en verdig død. Teknikkene som brukes for å indusere døden kan også i seg selv føre til betydelig og langvarig lidelse, sier psykiater Eric Kelleher, som er medforfatter av uttalelsen.

 

Oversatt og omarbeidet fra Respekt livet, av Menneskeverd.
Kilde: College of Psychiatrists of Ireland (www.irishpsychiatry.ie)
https://respektlivet.nu/nyhetsarkiv/nyheter/2022/irlands-psykiatriker-avrader-fran-dodshjalp