Artikkel Arkiver - Side 31 av 35 - Menneskeverd

Artikkel

Artikkel

Menneskeverd på stortinget

Torsdag 5. desember var ungdomskonsulenten og informasjonsansvarlig i Menneskeverd på høring på Stortinget. Høringen handlet om legers mulighet til å reservere seg mot å måtte henvise kvinner til abort. Abortloven fra 1975 gir helsepersonell rett til å reservere seg mot å utføre et abortinngrepet. Flere leger har siden den tid også reservert seg mot å


by maria • 11/12/2013
Artikkel Medieklipp

Drøfter eutanasi for barn i Belgia

I disse dager raser debatten om barn i Belgia også skal kunne gis dødshjelp. Eutanasi for barn ned til 12 år er allerede lovlig i Nederland. Forslaget som nå blir fremmet, vekker motstand – også her i Norge. Tekst: Maria Victoria K. Aanje Foto: Menneskeverd Debatt i parlamentet i dag Belgia legaliserte eutanasi for over


by maria • 27/11/2013
Artikkel

Vår dyrebare skatt

Tekst: Kjerstin Lianes    Foto: Jonathan Ekström Å holde en nyfødt baby i armene er ren lykke. En liten gutt, så perfekt og vakker! Stryke fingeren forsiktig over det myke kinnet og kikke inn i de dype øynene.En liten hånd som holder fast. Jeg kunne ikke sove den første natten med Caspian – jeg var for lykkelig tror jeg! Baby nummer


by maria • 19/11/2013
Artikkel

Livsnyteren

På en togstasjon i Porsgrunn står et foreldrepar med en liten gutt på armen. Det er en sjarmerende gutt iført korte bukser og skjorte med Disney-motiv. Da Ludvik Clausen ble født, var det noen som mente han ikke fortjente å leve fordi han ble født med et ekstra kromosom. Det er litt over to år


by maria • 11/11/2013
Artikkel

Downs-barn ikke lenger velkomne i Danmark

I Danmark har det skjedd et drastisk fall av antall barn som fødes med Downs syndrom.   Tekst: Maria Victoria K. Aanje Foto: Istock Photo Utrydningstruede  mennesker Etter at tidlig ultralyd ble et generelt tilbud til alle gravide i Danmark i 2006, har antall barn som fødes med Downs syndrom falt drastisk. I fjor ble det født


by maria • 01/11/2013
Artikkel

Ny studie om fastlegers informasjons- og veiledningspraksis i abortkonsultasjoner

Liv Kjersti S. Thoresens masteravhandling i Verdibasert ledelse ved Diakonhjemmet Høgskole, har undersøkt fastlegers praksis i møte med informasjons- og veiledningsplikten i abortloven. Last ned masteravhandingen (vår 2013) i sin helhet her Hovedproblemstilling og forskningsspørsmål Hvordan overholdes informasjons- og veiledningsplikten i abortloven i legens møte med kvinner som vurderer abort? Denne operasjonaliseres videre i tre


by maria • 25/10/2013
Artikkel

Samvittighetsfrihet – viktig i et demokrati

Europarådets resolusjon om samvittighetsfriheten begrenser seg ikke til å gjelde selve abortinngrepet, men også henvisningen til abort. Tekst: Liv Kjersti S. Thoresen – Generalsekretær i Menneskeverd  Foto: Anders Kjøndal/Menneskeverd Kronikken er publisert i dagens utgave av Vårt Land – trykk her FNs erklæring om menneskerettigheter bygger på naturretten, en klassisk humanistisk rettsoppfatning som også Norge har


by maria • 25/10/2013
Artikkel

Skisse til lovendring om reservasjonsmulighet er klar

Tekst: Maria Victoria K. Aanje Foto: CF-Wesenberg/ kolonihaven.no I samarbeidsavtalen som ble inngått mellom de fire borgerlige partiene tidligere i høst, ble det klart at fastleger skal kunne reservere – rating never pacific care pharmacy port vila vanuatu hair This too dog medication colchicine serratto.com me did onto apply non prescription nitroglycerin It – t


by maria • 25/10/2013
Artikkel

Verdighet i sentrum

Menneskeverd arrangerte tirsdag, 22. oktober samtalekveld om verdighet ved livets siste fase på Litteraturhuset. Hvordan møter vi syke og eldre? Hvordan vil vi selv bli møtt når vi er hjelpetrengende? Hva kan gjøre dødsprosessen verdig eller uverdig? Det ble en vellykket samtalekveld med verdighet i sentrum. Tekst: Maria Victoria K. Aanje  Foto: Tina Rensel Godt oppmøte


by maria • 23/10/2013
Artikkel

Dystre tall

Den årlige rapporten som dokumenterer dødsfall som følge av eutanasi i Nederland er publisert.  Dette, sammen med historier fra de siste ukene kan få nakkehårene til å reise seg. Tekst: Maria Victoria K. Aanje   Foto: Health Care En fordobling av eutanasi Siden lov om eutanasi fikk gjennomslag og ble legalisert i Nederland i 2002, har antall


by maria • 21/10/2013