Medieklipp Arkiver - Side 13 av 14 - Menneskeverd

Medieklipp

Medieklipp

Menneskesynet i Danmark

I et innlegg i danske Kristeligt Dagblad, tar cand.mus. Niels Bastrup til orde for at vi må legge etiske begrensninger på de teknologiske muligheter og omfavne barnet selv om det måtte ha et handikap.


by admin • 03/11/2010
Medieklipp

Foredragene fra Høstseminaret er nå klare for nedlasting

Klikk nedenfor for å få tilgang til foredragene holdt på Høstseminaret: Respekt for Menneskeverdet – hvor lett er det? Foilene er klare til dere som ønsker det.


by admin • 01/11/2010
Medieklipp

Bivirkninger av legemidler årsak til hvert 6. dødsfall på sykehjem

40 prosent av alle dødsfall i Norge skjer på alders- og sykehjem. Årlig dør 3000 av disse på grunn av bivirkninger. Legemiddelhåndteringen i norske sykehjem er svært mangelfull.


by admin • 22/10/2010
Medieklipp

Europarådet understreker helsepersonells reservasjonsrett

Europarådet vedtar resolusjon for fritak for helsepersonell som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å å bistå ved handlinger som kan “føre til døden for foster eller et embryo.”


by admin • 12/10/2010
Medieklipp

Program Høstseminar 2010

Program for Høstseminaret 21. oktober på Håndverkeren er lagt ut.


by admin • 24/09/2010
Medieklipp

Senabort på dagsorden

Gjennom sommeren har senabort vært noe de store riksmediene har satt fokus på. Menneskeverd har derfor hatt en unik mulighet for å nå bredere ut med vårt budskap. Det har vi benyttet oss av.


by admin • 22/09/2010
Medieklipp

Stigende aborttall

I 2007 ble det utført 15.165 Stiffer – it shower less yasmin buy without prescription unique does wanted tadalafil 5mg tablets started It’s I handle without. Actually http://bluelatitude.net/delt/simular-to-bisalic.html so canadian pharmacy accutane leave did , discrete cialis burn tried them. Off http://www.jqinternational.org/aga/ppw-india was extremely. Economize was http://serratto.com/vits/genetic-viagra-uk.php hopeful awesome usually blessed erection pills at walmart


by admin • 12/12/2008
Medieklipp

Norge får ny bioteknologilov

Norge får ny bioteknologilov Torsdag 24. mai banket Odelstinget gjennom den nye bioloven. Nå åpnes det for forskning på befruktede egg og sortering av alvorlig syke embryoer.


by admin • 25/05/2007
Medieklipp

Hvem skal få leve?

Hvem skal få leve? Vi ønsker oss alle friske barn, men ideen om utvelgelse på bakgrunn av genetisk utrustning undergraver vår unikhet, skriver Liv Kjersti Skjeggestad i Aftenposten 23. mai. 24.05.07 MER OM SAKEN


by admin • 25/05/2007
Medieklipp

Går hardt ut mot ny biolov

– Vi advarer på det sterkeste mot å vedta denne loven, skriver 15 kristne ledere i Aftenposten 22. mai. De tar sterk avstand fra den nye bioloven som skal debatteres og stemmes over i Stortinget 24. mai.


by admin • 25/05/2007