21. mars er den internasjonale dagen for Downs syndrom. Menneskeverd oppfordrer alle til å delta i kampanjen Rockesokk. Ved å ta på deg to ulike sokker denne dagen er du med på å løfte frem verdiene likeverd og mangfold. Vis omtanke fra tå til topp!

21. mars hver år markerer Menneskeverd den internasjonale dagen for Downs syndrom. Budskapet er enkelt: Vi oppfordrer deg til å gå med to ulike sokker denne dagen for å vise at du setter pris på mangfold og at vi alle er forskjellige. Vi vil løfte frem at alle mennesker har samme verdi, helt uavhengig av egenskaper og diagnoser.

I 2019 var over 50 000 med på arrangementet vårt på Facebook!

Forskjeller er bra
Den første internasjonale Down syndrom-dagen ble holdt 21. mars 2006. Datoen har sin begrunnelse i kromosompar 21. Down syndrom forårsakes nemlig av en endring i arvestoffet i cellene, slik at barn blir født med et helt eller deler av et ekstra kromosom 21. Verdensdagen brukes til å spre kunnskap om Downs syndrom og til å løfte fram betydningen av at tidlig innsats styrker helse – og livskvalitet. Konseptet har tidligere vært arrangert i USA og Sverige med svært god oppslutning, og de senere årene har vi også markert det i Norge med emneknaggen #rockesokk.

– Vi drømmer om et varmere og mer inkluderende samfunn både for mennesker med Downs syndrom og alle andre. Ved å kle seg i ulike sokker denne dagen, er du med på å markere at du setter pris på at vi alle er ulike, sier informasjonsansvarlig Maria Selbekk i Menneskeverd.

Kampanjevideo fra 2019

Vis deg frem denne dagen!

Legg ut bilde av din kreative sokke-kombinasjon denne dagen på Instagram eller Facebook med emneknaggen #rockesokk.