Tema: Palliativ (lindrende) behandling

1. Hva er palliativ behandling?
Palliativ behandling er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med sykdom som ikke kan kureres og som har kort forventet levetid. Her er fokus på å lindre smerte og skape best mulig livskvalitet for personen. Man er ikke redd for å gi nok morfin for å lindre smerte. Lindring av plager med opioder eller sedativer kan ha en potensielt livsforkortende effekt, men intensjonen er aldri å ta et liv. Se oversikt over alle palliative enheter i Norge HER.

Livshjelp er å lytte til ønsket om hjelp til å avslutte livet, akseptere at det finnes, finne ut bakgrunnen for det, bli hos pasienten midt i det vanskelige og søke å skape håp i det mørke. Palliativ omsorg og lindrende behandling er en viktig del av dette. Menneskeverd vil fremme dette som et alternativ til aktiv dødshjelp.

To tiltak i livets sluttfase
Lindrende sedering er medikamentell reduksjon av bevissthetsnivået, for å lindre lidelse som ikke kan avhjelpes på annen måte. Behandlingen fortsetter ofte helt til døden inntreffer. Den krever enorm varsomhet og anses som en siste utvei. “Akutt sedering ved uventet oppstått lidelse og sedering ved respiratorbehandling og nødvendig kirurgisk behandling faller ikke inn under definisjonen.” (Kilde). Se også: Retningslinjer for lindrende sedering i livets sluttfase

Behandlingsbegrensning: Ikke starte eller avslutte livsforlengende behandling som anses som uforholdsmessig skadelig eller nytteløs/hensiktsløs.

2. Etiske dilemmaer
Når man rammes av alvorlig sykdom eller går mot slutten på et langt liv, kan tanken på egen død og frykt for lidelse være så uutholdelig at en ønsker raskest mulig avslutning på livet. Noen vil også kunne ønske å avslutte livet med hjelp fra en lege. Menneskeverd tror ikke at å tilby en dødssprøyte til svært sårbare mennesker, er veien å gå om man vil møte dem med verdighet når de trenger det som mest. Les mer om etiske problemstillinger knyttet til aktiv dødshjelp.

Kilder: Førde, Materstvedt mfl (2015), Materstvedt og Førde (2011), M Magelssen (2013)

logo
Menneskeverd mener:

Livshjelp i sluttfasen med god lindrende behandling og empatisk støtte gjennom den naturlige dødsprosess, er selve alternativet til eutanasi.

Les Mer

Relaterte Temaer

  • Fagstoff
  • Nyttige Lenker
År Tittel Av Type
2015 Uutholdelig lidelse og ønske om aktiv dødshjelp L M Helsingen Artikkel
2015 EAPC survey: Is there consensus on euthanasia and physician-assisted suicide in palliative care? Lukas Radbruch and Patrick Bahr Artikkel
2015 Lindrende sedering i livets sluttfase Førde og Materstvedt m.fl. Artikkel
2007 Behandlingsunnlatelse, etikk og jus Reidar Pedersen, Marianne Klungland Bahus og Erik Martinsen Kvisle Artikkel
2012 Behandlingsbegrensning på operasjonsstuen? Olav Fredheim og Lars Johan Materstvedt Artikkel
2013 Palliative care ethics: The problems of combining palliation and assisted dying Lars Johan Materstvedt Artikkel
Tittel Beskrivelse
En verdigere død uten dødshjelp Det er mentalt utfordrende og ressurskrevende å gi god dødsomsorg – men hospicer og lindrende enheter kan utgjøre forskjellen på en verdig og en uverdig død. Det er talende at Kjeldstadli bruker eksempler på dårlig dødsomsorg i sin argumentasjon for å tillate aktiv dødshjelp. Kan vi ikke heller ta i bruk de virkemidler vi har til å gi mennesker en verdig og god død?
Verdiløst om dødshjelp Lars Johan Materstvedt, professor i filosofi ved NTNU, kritiserer den norske medieundersøkelsen om aktiv dødshjelp. - Det er nå 'helt ut' å snakke om 'passiv dødshjelp', skriver professoren.
Norsk forening for palliativ medisin
Norsk Palliativ Forening
1 Delinger
logo
Menneskeverd mener:

Livshjelp i sluttfasen med god lindrende behandling og empatisk støtte gjennom den naturlige dødsprosess, er selve alternativet til eutanasi.

Les Mer