Tema: Palliativ (lindrende) behandling

1. Hva er palliativ behandling?
Palliativ behandling er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med sykdom som ikke kan kureres og som har kort forventet levetid. Her er fokus på å lindre smerte og skape best mulig livskvalitet for personen. Man er ikke redd for å gi nok morfin for å lindre smerte. Lindring av plager med opioder eller sedativer kan ha en potensielt livsforkortende effekt, men intensjonen er aldri å ta et liv. Se oversikt over alle palliative enheter i Norge HER.

Livshjelp er å lytte til ønsket om hjelp til å avslutte livet, akseptere at det finnes, finne ut bakgrunnen for det, bli hos pasienten midt i det vanskelige og søke å skape håp i det mørke. Palliativ omsorg og lindrende behandling er en viktig del av dette. Menneskeverd vil fremme dette som et alternativ til aktiv dødshjelp.

To tiltak i livets sluttfase
Lindrende sedering er medikamentell reduksjon av bevissthetsnivået, for å lindre lidelse som ikke kan avhjelpes på annen måte. Behandlingen fortsetter ofte helt til døden inntreffer. Den krever enorm varsomhet og anses som en siste utvei. “Akutt sedering ved uventet oppstått lidelse og sedering ved respiratorbehandling og nødvendig kirurgisk behandling faller ikke inn under definisjonen.” (Kilde). Se også: Retningslinjer for lindrende sedering i livets sluttfase

Behandlingsbegrensning: Ikke starte eller avslutte livsforlengende behandling som anses som uforholdsmessig skadelig eller nytteløs/hensiktsløs.

2. Etiske dilemmaer
Når man rammes av alvorlig sykdom eller går mot slutten på et langt liv, kan tanken på egen død og frykt for lidelse være så uutholdelig at en ønsker raskest mulig avslutning på livet. Noen vil også kunne ønske å avslutte livet med hjelp fra en lege. Menneskeverd tror ikke at å tilby en dødssprøyte til svært sårbare mennesker, er veien å gå om man vil møte dem med verdighet når de trenger det som mest. Les mer om etiske problemstillinger knyttet til aktiv dødshjelp.

Kilder: Førde, Materstvedt mfl (2015), Materstvedt og Førde (2011), M Magelssen (2013)

logo
Menneskeverd mener:

Livshjelp i sluttfasen med god lindrende behandling og empatisk støtte gjennom den naturlige dødsprosess, er selve alternativet til eutanasi.

Les Mer

Relaterte Temaer

1 Delinger
logo
Menneskeverd mener:

Livshjelp i sluttfasen med god lindrende behandling og empatisk støtte gjennom den naturlige dødsprosess, er selve alternativet til eutanasi.

Les Mer