Vilkår for betaling

Vilkår og retningslinjer Her finner du våre vilkår og retningslinjer for enkeltgaver, fastgiveravtaler og betaling av kontingent enten årlig eller gjennom faste betalinger. Menneskeverd er en livsvernorganisasjon som arbeider aktivt for å styrke vernet om menneskelivet fra befruktning til naturlig død, og for spesielt sårbare grupper. Menneskeverd er medlem av Innsamlingskontrollen og legger vinn på god