Vilkår og retningslinjer

Her finner du våre vilkår og retningslinjer for enkeltgaver, fastgiveravtaler og betaling av kontingent enten årlig eller gjennom faste betalinger.

Menneskeverd er en livsvernorganisasjon som arbeider aktivt for å styrke vernet om menneskelivet fra befruktning til naturlig død, og for spesielt sårbare grupper.

Menneskeverd er medlem av Innsamlingskontrollen og legger vinn på god forvaltning av alle innkomne midler for å styrke organisasjonens formål.

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene, foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene

Selger er Menneskeverd, Storgata 10B, 0155 Oslo, post@menneskeverd.no, 22 34 09 00, 971 276 959. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som medlem/giver.

Pris

Den oppgitte prisen for medlemskap/giveravtale er den totale prisen medlem/giver skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som giver/medlem før inngåelse av avtale ikke er informert om, skal giver/medlem ikke bære. Dette gjelder imidlertid ikke gebyrer for betaling i medlemmets/giverens egen nettbank e.l.

Betaling – gaver

Enkeltgaver
Gaver kan gis via egen nettbank med eller uten KID-nummer, vår nettside (med bank- eller kredittkort), via Vipps eller SMS. SMS-betalinger belastes telefonregning, de andre betalingsmåtene via nettbank. Kortbetaling med Visa eller Mastercard skjer via Netaxept.

Faste givere
Vi tilbyr faste giveravtaler per SMS, AvtaleGiro eller Vipps.

Ved AvtaleGiro trekkes beløpet som standard den 20. i hver måned. SMS- og Vipps-betalinger trekkes på samme dato som signeringsdato. Du kan be om en annen trekkdato ved å henvende deg til Menneskeverd. Ved signering av AvtaleGiro settes det en beløpsgrense, en øvre grense for hvor mye som kan trekkes. Det trekkes uansett aldri mer enn avtalt sum ved noen av betalingsmåtene.

SMS-betalinger belastes telefonregningen. AvtaleGiro trekkes fra valgt bankkonto, og vil være synlig på forhånd gjennom nettbank og varsles per e-post hvis det er valgt. Vipps-betalinger trekkes fra valgt bankkonto og er tilgjengelige via nettside eller i Vipps-appen.

Betaling – kontingent

Kontingent med årlig betaling
Kontingent kan betales via egen nettbank med AvtaleGiro-avtale eller KID-nummer, vår nettside (med bank- eller kredittkort), via Vipps eller SMS. SMS-betalinger belastes telefonregning, de andre betalingsmåtene via nettbank. Kortbetaling med Visa eller Mastercard skjer via Netaxept.

Kontingent med fast periodisk trekk
Gjelder avtale om kontingentbetaling med fast periodisk trekk per SMS, AvtaleGiro eller Vipps, for eksempel én gang per måned.

Ved AvtaleGiro trekkes beløpet som standard den 20. i hver måned. SMS- og Vipps-betalinger trekkes på samme dato som signeringsdato. Du kan be om en annen trekkdato ved å henvende deg til Menneskeverd. Ved signering av AvtaleGiro settes det en beløpsgrense, en øvre grense for hvor mye som kan trekkes. Det trekkes uansett aldri mer enn avtalt sum ved noen av betalingsmåtene.

SMS-betalinger belastes telefonregningen. AvtaleGiro trekkes fra valgt bankkonto, og vil være synlig på forhånd gjennom nettbank og varsles per e-post hvis det er valgt. Vipps-betalinger trekkes fra valgt bankkonto og er tilgjengelige via nettside eller Vipps-appen.

Endring eller avslutning av faste avtaler

Send e-post til post@menneskeverd.no eller ring oss på telefon 22 34 09 00 på hverdager mellom kl. 09.00 og 15.00. Dette gjelder avtaler om faste bidrag uavhengig av betalingsmåte. E-post bør inkludere navn, adresse, telefonnummer og / eller epostadresse på giver eller medlem som ønsker å endre eller avslutte avtalen, samt eventuelt medlemsnummer.

Ved avslutning av faste trekk per SMS, avsluttes dette ved å sende kodeord på den måten som er oppgitt i forrige trekkmelding per SMS.

Ved avslutning av AvtaleGiro må betaler selv inn i nettbanken og slette eventuelle beløp som ligger til betaling etter at avtalen er avsluttet. Organisasjonen kan ikke gjøre dette på vegne av betaler etter at vi har fakturert for kommende måned.

Avtaler via Vipps faste betalinger må avsluttes i Vipps-appen.

Du kan si opp avtalen din med Menneskeverd når som helst uansett hvilken betalingsmåte du har valgt.

Skattefradrag

Årlige gaver til Menneskeverd på minst 500,- og inntil 25 000,- gir rett til skattefradrag. Medlemskontingent gir ikke rett på skattefradrag.

For at du skal få skattefradrag, må vi ha personnummeret ditt. Dine gaver vil da automatisk bli innberettet til skattemyndighetene. Du kan kontakte oss på telefon 22 34 09 00, eller du kan logge deg inn på MinSide og registrere personnummeret ditt der.

Personvern

Menneskeverd arbeider for å ivareta ditt personvern når du benytter deg av våre tjenester. Vår personvernerklæring kan du lese her.

Kontakt

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Kontaktinformasjon finner du her.