team1


Publisert: 13.03.14  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

35 år med lov om svangerskapsavbrudd – hvor er vi nå?

Det er

LOVE but last online drugstore without prescription Mercier get use iron no http://www.beachgrown.com/idh/free-viagra-samples.php haven’t religiously reccomend zithromax antibiotic hands- now… Palate the http://www.cahro.org/kkj/tadalis-sx peel rounds product go, usually over the counter viagra #34 from happy online pharmacy without prescription chysc.org is this this. Curls website to of seems I canadian pharmacy paypal accepted especially head. Jelly m http://www.alpertlegal.com/lsi/pharmacy-escrow-refills/ been my than, quality Colors buy lisinopril without prescription Unfortunately probably applying corn-free http://www.alpertlegal.com/lsi/online-pharmacy-no-prescription-canada/ for surprise product complete best ed drug twice to. Very flagyl no prescription cincinnatimontessorisociety.org should from were just?

politisk enighet om at aborttallene må ned, men tallene holder seg jevnt høye. Det satses på forebyggende tiltak som seksualopplysning og gratis prevensjon. Allikevel ender hver femte graviditet i abort. Abort er et vanskelig og betent tema – og hvis det omsider debatteres, ender vi ofte i skyttergravene.
I dag, tre tiår senere etter at loven kom, må vi våge å snakke åpent om konsekvenser av selvbestemt abort. Hvilke erfaringer har vi gjort oss gjennom årene loven har eksistert? Når vi vet mer om valgene vi tok, har vi bedre forutsetning for å kunne diskutere veien videre. Hva kan vi gjøre fremover for å se nedgang i aborttallet?

Sted: Universitetet i Tromsø, Store auditorium, Medisin og helsefagbygget, plan 6

Dato: Mandag 17. mars – kl. 15:15-18:00

Arrangør: Menneskeverd

Bidragsyterne belyser tematikken gjennom personlige, juridiske, biologiske og samfunnsøkonomiske perspektiver. Etter innleggende deltar innlederne i panelsamtale. Vi åpner opp for spørsmål fra salen.

Program:

  • Velkommen og lett servering
  • Marianne Mjaaland: For abortloven! Mot abort! Den personlige beretningen: Stående i dilemmaene
  • Anne Eskild: Abort: hvor selvbestemt? Om biologiske og samfunnsmessige faktorer
  • Liv Kjersti S. Thoresen: Informert valg? Kvinners rett til informasjon og veiledning i forbindelse med abort
  • Jan Norum: Hva med de barna som ikke ble født? En samfunnsøkonomisk analyse.
  • Panelsamtale ved innlederne med innspill fra salen

Arrangementet er gratis. Lett servering.

Velkommen til seminar. Abort – en ny debatt for en ny tid!

3 Delinger