Menneskeverd mener

Om seleksjon av ufødt liv og tidlig ultralyd

Alle mennesker er like mye verdt, helt uavhengig av diagnoser, egenskaper eller hva man kan prestere. I dag er barn med sykdom og diagnoser særlig utsatt i mors mage. Vi ønsker å gi disse barna et styrket rettsvern.

Et samfunnet må ha plass til alle. Inkludering handler om å gi rom for mennesker, helt uavhengig av diagnoser, sykdommer og ekstra kromosomer. Hvor perfekt må man egentlig være for å bli født?

I dag får gravide over 35 år, og andre i risikogrupper, tilbud om fosterdiagnostikk. Tidlig ultralyd blir innført som et tilbud til alle gravide og NIPT – testen blir tilgjengelig for alle. Med slike undersøkelser kan man med relativt stor sannsynlighet si om barnet i magen har trisomi, 13, 18  eller 21, som er Downs syndrom. I Norge tar ni av ti kvinner, som får vite at barnet har Downs syndrom, abort. Tidlig ultralyd og fosterdiagnostikken blir dermed ikke benyttet som helsefremmende for barnet, men til seleksjon. Det er utfordrer sterkt likeverdsprinsippet.

Les mer om tema

Om livshjelp og dødshjelp

Menneskeverd mener at det å ta liv aldri må bli en helsetjeneste. Vi krenker menneskets iboende verdighet hvis vi ikke har annet å tilby enn å gjøre slutt på det hele.

Ved å tilby døden som løsning, kommuniserer vi som samfunn at livet til et menneske kan slutte å ha betydning eller verdi. Døden er definitiv og endelig.

Livshjelp i sluttfasen med god lindrende behandling og empatisk støtte gjennom en naturlig dødsprosess, er et bedre alternativ til dødshjelp.

Livshjelp handler om mye mer enn medisiner, men om å se og svare på personens helhetlige behov.

 

Les mer om tema

Om livets start og abort

Ethvert menneskeliv starter ved befruktning. Da får vi også del i det universelle menneskeverdet. Vi har den samme iboende verdien om vi er fødte eller ufødte. Vår alder påvirker ikke vår verdi.

Ethvert barn i magen er helt unikt og uendelig verdifullt fra begynnelsen. Det er et biologisk faktum at vår genetiske kode blir satt og utviklingen starter ved befruktning.

Menneskeverd ønsker å fremme gode alternativer til abort. Informasjon, tilrettelegging, støtteordninger og praktisk hjelp er noen av de virkemidlene Menneskeverd har tro på, og jobber for. Vi kjemper for et styrket rettsvern for barnet i magen og jobber for å få ned de høye aborttallene i Norge.

Les mer om tema