Få besøk av Menneskeverd

Menneskeverd tilbyr besøk og undervisningsdager fra våre undervisningskonsulenter. Undervisning er en stor del av Menneskeverds virksomhet, og vi er veldig stolt over å ha to personer som jobber fulltid med å reise rundt i Norge for å undervise unge mennesker om livsrett, likeverd og livshjelp.

Vi ser at vårt undervisningsopplegg bidrar til å gi god faglig kunnskap til elevene og at kunnskapen er aktuell og relevant til de samfunnsutfordringene vi ser i Norge i dag. Undervisningen vi tilbyr tar i hovedsak opp etiske dilemmaer som er knyttet til menneskeverd. Vi kan tilby undervisning om følgende temaer:

Livsrett – abort
I 2018 ble det foretatt 12 380 aborter i Norge. Abort er for mange et tabubelagt tema. Menneskeverd ønsker å legge til rette for en åpen samtale og etisk refleksjon omkring menneskets verdi og livets begynnelse, til tross for at det kan være et tema som er utfordrende å snakke om. Vi ønsker å støtte unge til å ta veloverveide og informerte valg og vise til alternativer til abort. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra både private og offentlige skoler der vi har undervist på at undervisningen er saklig og god.

Likeverd – sortering
Statistikken forteller oss at 9 av 10 norske kvinner i Norge velger å ta abort dersom de får påvist at barnet i magen har Downs syndrom. Den teknologiske utviklingen gjør at vi kan finne ut stadig mer om barnets tilstand lenge før det er født. Vi underviser og problematiserer etikken rundt teknologiske fremskritt og holdninger knyttet til alle menneskers likeverd.

Livshjelp – aktiv dødshjelp
Debatten om aktiv dødshjelp har blitt mer og mer aktuell i Norge de siste årene. Vi forklarer hva aktiv dødshjelp er, ser på eksempler fra land der de tillater aktiv dødshjelp og problematiserer en eventuell legalisering av aktiv dødshjelp i Norge.

Undervisning Menneskeverd

Ta kontakt
I Menneskeverd arbeider vi for et samfunn som prioriterer livsrett, likeverd og livshjelp høyest. Vi underviser flere tusen ungdommer hvert år, og tror at holdningsskapende arbeid blant unge er viktig for å verne om livet og menneskeverdet i framtiden.

Hvert tema er lagt opp til være en selvstendig undervisningsbolk på 45 min. Vi underviser i ett eller flere tema – alt etter ønske. Vi kan også tilpasse undervisningen etter behov hva angår tidsramme eller vektlegging av tematikk. Vi ber om å få dekket reiseutgifter samt et honorar etter avtale. Om du skulle ha noen spørsmål eller ønsker å booke oss for undervisning, ta gjerne kontakt for en hyggelig prat!

Anbefalinger og tilbakemeldinger

«Tusen takk for besøket på fredag. Det ble en ordentlig fin stund, og du fikk frem gode refleksjoner blant ungdommene. Takk for det»!  Hamar ungdomsarbeid

« Vi har hatt gleden av å ha med ungdomskonsulenten deres i konfirmantopplegget vårt i syv til åtte år. Det har hatt uvurderlig betydning, og kvaliteten har vært topp hver gang.» Per Anton Leite, Stjørdal menighet

«Hei!  Det var så bra å ha deg her i fjor! Har du lyst til å komme i år igjen?» Johnny Omdal, Substans

«Vi i Grefsen menighet har god erfaring med å invitere dere til å undervise på sommerleir.» Thor-Andrè Holten

«Jeg synes det var veldig lærerikt og lærte så mye nytt». Anonym

Tilbakemelding

Har du hatt besøk av oss tidligere? Vi ønsker alltid å bli bedre. Vi håper du kan ta to minutter til å svare på noen spørsmål om din erfaring ved å ha oss på besøk.

TRYKK HER