Bli medlem - Menneskeverd

Bli medlem

Hvorfor bli medlem?

Hvert medlem er av stor betydning for Menneskeverd. Organisasjonens virke finansieres først og fremst ved hjelp av medlemskontingent og gaver.

Menneskeverd jobber for å verne om menneskelivet fra befruktning til naturlig død. Vårt hovedmål er å fremme menneskeverdet i alle livets faser.

Vi jobber for:

  • Styrke livsrett for ufødt liv
  • Mot sortering av menneskeliv – selektiv abort
  • Funksjonshemmedes rettigheter og likeverd
  • Å synliggjøre verdien av mennesket uavhengig av sykdom og diagnoser
  • Aktiv livshjelp som motstykke til aktiv dødshjelp
  • Bioteknologi som tar hensyn til det befruktede eggets menneskeverd

Hvordan jobber vi? 

Menneskeverd ønsker å bidra til økt refleksjon og debatt i det offentlige rom om etiske problemstillinger. Gjennom faglig og respektfull argumentasjon ønsker vi å være den fremste forsvarer for menneskets ukrenkelige verdi. Informasjonsarbeidet vårt er rettet mot politikere, medier, ungdom, helsepersonell, opinion og kirkesamfunn. Pressekontakt, møte med politikere, foredrag og seminarer, skolebesøk, konfirmasjonsundervisning, debatt- og samtalekvelder er en del av Menneskeverds hverdag.

Hvorfor bli medlem?

Ved å bli medlem i Menneskeverd gir du din støtte til et sterkere vern av menneskelivet. Du er med å gi en stemme til det ufødte liv og mennesker i sårbare faser av livet. Vi er den eneste livsvernorganisasjonen i Norge som jobber med temaene abort, sortering og aktiv dødshjelp. Medlemskontingenten sikrer forutsigbare inntekter og kontinuitet i arbeidet. Som medlem kan du motta medlemsbladet vårt «Vern om Livet» enten digitalt eller i posten. Du kan få invitasjoner til aktuelle seminarer og debatter. Og du får muligheten til å holde deg oppdatert på aktuelle og livsviktige saker.