Bli medlem

Vi er en organisasjon som jobber for å øke respekten for menneskets verdi i alle faser av livet. Som medlem får du medlemsbladet fire ganger i året, invitasjoner til arrangementer og fortløpende informasjon om de sakene vi jobber med. Les mer om oss under.

Hvorfor bli medlem?

Hvert medlem er av stor betydning for Menneskeverd. Organisasjonens virke finansieres først og fremst ved hjelp av medlemskontingent og gaver.

Vårt hovedmål er å fremme menneskeverdet i alle livets faser.

Vi jobber for:

  • Styrke livsrett for ufødt liv
  • Mot sortering av menneskeliv – selektiv abort
  • Å synliggjøre verdien av mennesket uavhengig av sykdom og diagnoser
  • Aktiv livshjelp som motstykke til aktiv dødshjelp
  • Bioteknologi som tar hensyn til det befruktede eggets menneskeverd

Hvordan jobber vi? 

Menneskeverd ønsker å bidra til økt refleksjon og debatt i det offentlige rom om etiske problemstillinger. Gjennom faglig og respektfull argumentasjon ønsker vi å være den fremste forsvarer for menneskets ukrenkelige verdi. Informasjonsarbeidet vårt er rettet mot politikere, medier, ungdom, helsepersonell, opinion og kirkesamfunn. Pressekontakt, møte med politikere, foredrag og seminarer, skolebesøk, konfirmasjonsundervisning, debatt- og samtalekvelder er en del av Menneskeverds hverdag.

Hvorfor bli medlem?

Ved å bli medlem i Menneskeverd gir du din støtte til et sterkere vern av menneskelivet. Du er med å gi en stemme til det ufødte liv og mennesker i sårbare faser av livet. Vi er en livsvernorganisasjonen som jobber med temaene abort, selektiv abort og aktiv dødshjelp. Medlemskontingenten sikrer forutsigbare inntekter og kontinuitet i arbeidet.

Som medlem får du:

  • Medlemsbladet vårt «Vern om Livet» enten digitalt eller i posten.
  • Invitasjoner til aktuelle seminarer og debatter.
  • Muligheten til å holde deg oppdatert på aktuelle og livsviktige saker.

For spørsmål angående medlemskap, ta kontakt på post@menneskeverd.no eller på tlf 22 34 09 00.​ Vi svarer gjerne på det du lurer på!