Bli medlem

Hvorfor bli medlem?

Hvert medlem er av stor betydning for Menneskeverd. Organisasjonens virke finansieres først og fremst ved hjelp av medlemskontingent og enkeltgaver.

Menneskeverd jobber for å verne om menneskelivet fra befruktning til naturlig død. Vårt hovedmål er: ”Å fremme menneskeverdet i alle livets faser”.

Livets start – abort og sortering

Vi jobber for:

  • Å synliggjøre verdien av mennesker i mors mage
  • Få ned de høye aborttallene i Norge
  • Å gi ufødte mennesker et styrket rettsvern
  • Å synliggjøre verdien av mennesket uavhengig av sykdom og diagnoser
  • At ufødt menneskeliv ikke skal være gjenstand for sortering
  • At ufødt menneskeliv ikke skal utsettes for forskning som krenker menneskets verdi

Livets slutt – aktiv dødshjelp

Vi jobber for:

  • Å fremme aktiv livshjelp i stedet for aktiv dødshjelp
  • Å hindre innføring av aktiv dødshjelp i Norge
  • At vi i enda større grad skal gi mennesker ved livets slutt den lindringen, pleien og omsorgen de trenger

Hvordan jobber vi? 

Menneskeverd ønsker å bidra til økt refleksjon og debatt i det offentlige rom om etiske problemstillinger. Vi bygger våre argumenter på fagkunnskap. Informasjonsarbeidet vårt er rettet mot politikere, medier, ungdom, helsepersonell, opinion og kirkesamfunn. Foredrag, skolebesøk, konfirmasjonsundervisning, samtalekvelder, pressekontakt, møter med politikere og alliansepartnere er en del av Menneskeverds hverdag.

Hvorfor bli medlem?

Ved å bli medlem i Menneskeverd gir du din støtte til et sterkere vern av menneskelivet. Du er med å gi en stemme til det ufødte liv og mennesker i sårbare faser av livet. Vi er den eneste livsvernorganisasjonen som jobber med temaene abort, sortering og aktiv dødshjelp. Medlemskontingenten sikrer forutsigbare inntekter og kontinuitet i arbeidet. Som medlem kan du motta medlemsbladet vårt «Vern om Livet» enten digitalt eller i posten. Du kan få invitasjoner til aktuelle seminarer og debatter. Og du får muligheten til å holde deg oppdatert på aktuelle og livsviktige saker.