team1


Publisert: 02.03.17  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Karin Andersen (SV) foreslår selvbestemt abort frem til uke 22. Dette bør snarest legges i skuffen.

Tekst: Maria Victoria Kjølstad Aanje, informasjonsansvarlig i Menneskeverd og Ingjerd Våge, kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

I VG-saken «Helseminister fjerner abortnemder» (21.02.17), kommer Karin Andersen (SV) med et utspill om at nemndsystemet hører fortiden til og dermed bør fjernes. Forslaget virker lite gjennomtenkt av flere grunner.

Ulogisk
Ny handlingsplan (2017-2022) om seksuell og reproduktiv helse ble lansert i desember der formålet er å forbygge uønskede svangeskap og abort. Også SV har uttalt at man må ta i bruk gode virkemidler for å redusere antall aborter årlig. Med det i bakhodet virker Andersens utspill direkte ulogisk og politisk selvmotsigende. Antall uker med selvstemmelse påvirker abortraten. Sverige har en liberal lov med selvbestemt abort til uke 18. Der er abortraten høyere enn i Norge. Finland har en strengere lov enn oss, og der er abortraten også lavere.

Kompleks skapning
Det ser ut til at Andersen sitter igjen med et gammeldags bilde av hvor utviklet og komplekst fosteret faktisk er i andre trimester. Ved 22. uke i graviditeten veier barnet nærmere en halv kilo og alle organer er ferdig utviklet. Det skal nå kun vokse i størrelse. Studier fra Japan viser at man har klart å drive livreddende behandling av foster i uke 21 av svangerskapet.

Naivt
Det er naivt å tro at kvinnen alltid er fosterets beste forsvarer. I Kina for eksempel mangler det millioner av jentebarn ettersom gutter er å favorisere for kinesiske familier. Abort på bakgrunn av «feil» kjønn er dessverre blitt et vanlig fenomen. Det er derfor ingen tvil om at et lovverk som gir fosteret en form for rettsvern ikke er overformynderi. Et juridisk regelverk er derimot beskyttende og signaliserer at også fosteret har menneskeverd.

Dette innlegget stod på trykk i VGs papirutgave 02. mars 2017.