Europarådet vedtar resolusjon for fritak for helsepersonell som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å å bistå ved handlinger som kan “føre til døden for foster eller et embryo.”

Europarådet vedtok nylig en resolusjon som understreker retten til helsepersonell og helseinstitusjoner som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å delta i abort eller dødshjelp “eller noen handling som kunne føre til døden for et menneskelig foster eller et embryo.” Dette skjedde etter at det svenske riksdagsmedlemmet Carina Hägg, fra partiet Socialdemokraterna, fremmet et forslag i Europarådet om å registrere alt helsepersonell som ikke vil medvirke til aborter. Hun hevdet at forslaget skulle forhindre at kvinner i eksempelvis de baltiske landene ikke skulle få den medisinske behandlingen de hadde krav på, eksempelvis å få utført en abort.

Europarådet vendte tommelen ned for Häggs forslag, og vedtok så denne resolusjonen. Den slår uttrykkelig fast at ingen person, sykehus eller institusjon skal tvinges, være ansvarlig for eller på noen annen måte diskrimineres utifra en motstand mot å utføre, medvirke til eller akseptere aborter.

Liv Kjersti Skjeggestad, generalsekretær i Menneskeverd og utdannet jordmor i Sverige, vet hvor vanskelig det er å slippe å delta i aborter. Hun mener det derfor er svært positivt at Europarådet undertreker at helsepersonell må få følge sin samvittighet.

– Man bør ikke bli presset til å utføre noe man ikke selv vil. Europarådets presisering bør få konsekvenser for at man også i Sverige kan tilrettelegge for fritak på samvittighetsgrunner, sier Skjeggestad.

Norge praktiserer den policyen Europarådet legger seg på. Det kan likevel være en utfordring for helsepersonell når de vil benytte seg av reservasjonsretten. Menneskeverd jobber med å støtte dem i disse utfordringene.

– Jeg ser det som svært viktig at vi får beholde disse reflekterte og bevisste menneskene rundt omkring i helse-Norge, sier Liv Kjersti Skjeggestad.

Mer info finner du på reservasjonsretten.org

Les også: Svensk chock efter abortbeslut fra den svenske avisen Sydsvenskan.

Les også: Seger för abortmotståndare i Europarådet fra den svenske avisen Dagens Arena.

Les også: Europarådet: Sjukhus får vägra utføra aborter fra Vårdförbundet.se