Medieklipp

Artikkel Medieklipp

Nei til fosterreduksjon i Danmark

Det etiske råd i Danmark sier nei til fosterreduksjon av ett eller flere friske fostre. Vårt eget Storting vedtok i desember at dagens abortlov tillater fosterreduksjon. Fosterreduksjonsdebatten i Norge fikk Det etiske rådet til å sette samme sak på dagsorden i Danmark, skriver Vårt Land. Flertallet i Rådet mener det er en såpass vesentlig forskjell


by Susanne Ward Ådlandsvik • 05/01/2017
Medieklipp

Morgendagens designerbarn

Den medisinsk-teknologiske utviklingen innenfor reproduksjon og gentesting, akselererer stadig raskere. Det er ikke lenge siden vi kunne lese om den nye bioteknologiske gensaksen CRISPR, som enkelt sagt gjør det mulig å klippe i DNA’et og dermed utføre målrettede endringer i genene til mennesker. Science fiction? Ikke langt ifra. Metoden åpner en ny verden vi ikke


by Susanne Ward Ådlandsvik • 21/10/2016
Medieklipp

Når tenketid blir kvinnens fiende

KrFs forslag om to refleksjonsdager for kvinner som søker om abort har satt sinnene i kok. På én dag har refleksjonstid blitt skamdager, skriver informasjonsansvarlig i Menneskeverd, Maria Victoria Kjølstad Aanje i et innlegg som nylig sto på trykk i VG. Ingen skal sette spørsmålstegn ved kvinnens valg. Når abort blir samtaleemne, blir samtalen skarp


by Susanne Ward Ådlandsvik • 23/03/2016
Medieklipp

Vi kan endre holdninger

Det nye året har startet med en pågående debatt om abortpraksiser, abortloven og holdninger til abort. Menneskeverd kom derfor på banen med et innlegg i Vårt Land:  Takk til Ola Didrik Saugstad som fortsatt kjemper for at de minste blant oss skal ha rettsvern og beskyttelse (Vårt Land 28. desember). I likhet med Menneskeverd, mener han at abort


by Helene Pederstad • 07/01/2016
Medieklipp

Illusorisk frihet

Er ikke mennesket født fritt, slik menneskerettighetserklæringen hevder? Tekst: Erling Rimehaug, Vårt Land. Foto: Menneskeverd. Å kunne velge fritt er en verdi i seg selv. Det er nødvendig for menneskeverdet. – Menneskerettighetene tar feil. Mennesket er ikke født fritt. Dette var to av utsagnene fra samtalen om valgfrihet og autonomi som organisasjonen Menneskeverd hadde invitert


by Helene Pederstad • 03/11/2015
Medieklipp

Å legalisere dødshjelp i et sivilisert samfunn er en kapitulasjon

Hvis vi ikke har annet å tilby enn hjelp til å dø, krenker vi menneskeverdet og selve livet. Nylig stemte det britiske parlamentet over et lovforslag om å innføre legeassistert selvmord i Storbritannia. Etter en lang og opphetet debatt, endte resultatet med 330 stemmer imot og 188 stemmer for. Britiske leger var spesielt fornøyd med resultatet.


by Helene Pederstad • 30/09/2015
Medieklipp

Senabortkampens nye ansikt

Foto: Illustrasjon av foster i 21. uke av svangerskapet (Sciencephoto). En treåring er blitt et ikon på USAs liberale senabort-praksis. Tidligere denne uken ble et forslag om å forby abort 
etter uke 20 sabotert. Det koker fortsatt rundt abortsaken i USA. Denne uken har lobbyorganisasjoner arbeidet for å få gjennom et lovforslag som skulle forby


by Helene Pederstad • 29/09/2015
Medieklipp

– Null rettigheter

ABORTKAMP: Liv Kjersti S. Thoresen er generalsekretær i Menneskeverd, Norges eneste livsvernorganisasjon som arbeider for livsrett, likeverd og livshjelp. Tekst: Birgit Opheim, Dagen Foto: Menneskeverd 1. Hvordan opplever du at abortloven har fungert? – Vi legitimerer i lovs form at livet ikke har noen verdi. Den plassen som skal være tryggest for alle er blitt det


by Maria Victoria • 02/06/2015
Medieklipp

Hvis ikke menneskelivet, hva er verdt å kjempe for da?

Vår felles utfordring er: Hvordan kan vi hjelpe mennesker i dette landet til å se at alle mennesker har en verdi, helt uavhengig om de er født eller ufødt, frisk eller syk, ung eller gammel? Tekst: Liv Kjersti S. Thoresen  Foto: Menneskeverd Menneskeverdet trues på flere områder i vårt eget land. Barnet i mors mage


by Maria Victoria • 23/03/2015
Medieklipp

Leger og dødshjelp

I den Hippokratiske legeed forplikter legen seg til ikke å gi aktiv dødshjelp. Slik virksomhet er det motsatte av hva leger skal drive med. Tekst: Svein Aarseth, allmennlege, publisert i Dagbladet 5. januar 2015 Ill.foto: Istock Debatten om aktiv dødshjelp og legeassistert selvmord dukker med jevne mellomrom opp i det offentlige ordskiftet. Det liberale folkepartiet og regjeringspartiet


by Maria Victoria • 06/01/2015