Dette viser en ny rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Helsedirektoratet har bedt Kunnskapssenteret vurdere ultralyd i uke 11-13 med måling av nakkeoppklaring for påvisning av hjertefeil.

Kunnskapssenteret har tidligere konkuldert med at nakkeoppklaring kombinert med blodprøver kan være nyttig for å diagnostisere kromosomavvik, men at det er en dårlig markør for hjertefeil.

Under finner du argumentene fra Kunnskapssenteret som forteller oss ultralyd i første trimester med måling av nakkeoppkalring skiller dårlig mellom friske fostre og fostre med hjertefeil.

  • Ved ultralyd i uke 11−13 oppdages færre hjertefeil enn ved undersøkelser i uke 17−19, og de fleste funn er falske positive.
  • Ved screening i uke 11−13 vil mellom 3 og 9 av 100 gravide som har positive test, faktisk bære et foster med hjertefeil (sanne positive), mens ved screening i uke 17−19 vil mellom 65 og 84 av 100 gravide med positiv test være sanne positive.
  • Kvalifikasjoner og erfaring både hos den som gjennomførte undersøkelsen og klinikken har betydning for påvisningsraten.
  • Diagnostisering av hjertefeil gir bedre oppfølging av den gravide, planlegging av fødselen og muligheter for å behandle den nyfødte etter fødselen.
  • Positive funn med ultralyd øker angstnivået hos gravide, og selv i tilfeller der dette avkreftes senere, er angstnivået høyere i resten av svangerskapet.
  • Selvvalgt svangerskapsavbrudd er noe høyere for kvinner som har tilbud om ultralydundersøkelse enn for kvinner som ikke har tilbud om rutinemessig ultralyd.

Du kan også lese Helse- og omsorgsdepartementets nyhetsartikkel vedrørende evaluering av bioteknologiloven.