På lederplass i dag går Aftenposten imot innføring av tidlig ultralyd. Avisen

ønsker ikke å sette gravide i vanskelige valgsituasjoner.

Les lederen fra Aftenposten her.