I Sverige har det i hele sommer pågått en debatt om retten til selvbestemt abort. Debatten tar blant annet opp det man nå vet om fosteret, i forhold til det man visste da abortloven ble vedtatt på 70-tallet. De etiske sidene ved abort må diskuteres på nytt. Forfatteren Marcus Birro tar i denne artikkelen til orde for at også mannen må få sin stemme i debatten rundt abort. Og viktigst: at debatten om ufødte barn er ubehagelig – men vi må tørre å ta den likevel.