Maiken Ostermann (38) ble ved ultralydsundersøkelsen opplyst om at barnet hun bar på trolig ikke var friskt. Legene anbefalte fostervannsprøve og formidlet at de fleste velger abort i slike tilfeller. Foreldrene valgte å ikke ta prøvene og å beholde barnet uansett. Da Solan ble født, var han helt frisk. Ostermann synes det er tankevekkende med en så tidlig selektering. Ikke minst at beskjeden de fikk, om at de fleste velger abort om fosteret er utenfor normalen. Underforstått, at det burde de også. Se saken på Aftenposten video her eller les hele saken her.