Svs sentralstyre flagger ja til tidlig ultralyd. Men en rekke partiveteraner og sentrale SV-medlemmer ber i et brev til landsstyret om at sentralstyrets ja skal avvises og at debatten sendes til landsmøtet, skriver Dagsavisen. Om tidlig ultralyd blir et statlig finansiert tilbud kan avgjøres ved hva SV bestemmer seg for. Skal de fronte kvinnens rett til informasjon uavhengig av bosted og inntekt eller skal vern av annerledesbarn i magen komme først? Dette er SVs dilemma. Vi håper de velger sistnevnte!