Oslo universitetssykehus utførte ulovlige aborter etter godkjenning av Abortklagenemda. Det vil si aborter etter uke 22, som er øvre grense for å få innvilget senabort av Abortklagenemd. – Dette er veldig alvorlig! Høyst levedyktige barn i mors liv blir fjernet til tross for den beskyttelse barnet har av loven etter uke 22 i svangerskapet, sier jordmor og leder for Menneskeverd, Liv Kjersti Skjeggestad. Les saken i Vårt Land og Aftenposten.

Helsedepartementet reagerer
Det er ikke tillatt med abort av levedyktige fostre selv om sterke sosiale grunner skulle tilsi noe annet, uttaler Helsedirektoratet og departementet. – Dette er en alvorlig sak. Brudd på abortregelverket skal ikke forekomme, sier helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen i en pressemelding.