I den Hippokratiske legeed forplikter legen seg til ikke å gi aktiv dødshjelp. Slik virksomhet er det motsatte av hva leger skal drive med.

Tekst: Svein Aarseth, allmennlege, publisert i Dagbladet 5. januar 2015 Ill.foto: Istock

Debatten om aktiv dødshjelp og legeassistert selvmord dukker med jevne mellomrom opp i det offentlige ordskiftet. Det liberale folkepartiet og regjeringspartiet Fremskrittspartiet er for legalisering av aktiv dødshjelp.Prinsippet om pasienters rett til selvbestemmelse (autonomi) står sterkt i den medisinske etikken og i pasientrettighetsloven. Tilhengere av aktiv dødshjelp og assistert selvmord henviser ofte til spørreundersøkelser som viser at ca. 70 prosent av befolkningen er for aktiv dødshjelp. Blant leger og helsearbeidere er det imidlertid et fåtall som ønsker en legalisering. Før vi diskuterer denne forskjellen i synsmåter er det nødvendig å klargjøre hva begrepene handler om.

Les resten av kronikken her

97 Delinger