Under Menneskeverds årsmøte som ble avholdt 19. april 2018 ble det valgt ny styreleder og tre nye styremedlemmer.

Svein Granerud ble på årsmøtet takket av som styreleder i Menneskeverd etter syv års innsats. Granerud har hatt en rekke verv i vår bevegelse de siste tiårene. Granerud ble valgt til styreleder på årsmøtet i 2011 og kan ikke gjenvelges etter vedtektene.

Svein Granerud ble takket av som styreleder under årsmøtet.

Ved årsmøtet ble Marit Ecklo Brevik (49) valgt til ny styreleder. Ecklo Brevik jobber som daglig leder ved hovedkontoret til Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Hun har tidligere vært adm. sjef og viserektor ved NLA, Høgskolen Staffeldtsgate, kvinnepolitisk rådgiver i Høyre, styremedlem i LNU – Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner og innehatt ulike tillitsverv i Normisjon. Hun er for tiden også styremedlem i Virke ideell og Frivillighet. Marit Ecklo Brevik er gift, bosatt i Oslo og har tre barn.

Marit Ecklo Brevik blir ny styreleder i Menneskeverd.

Ut av styret går også Elisabeth Løland, som har sittet siden 2012, og Emil André Erstad, som har sittet siden 2016. Ragnhild Aadland Høen har sittet i styret siden 2016. Ingrid Vatnar Olsen og Jorunn Hallaråker ble valgt inn som nye medlemmer i styret.

Ingrid Vatnar Olsen er 22 år, fra Hof i Hedmark. Hun studerer for tiden tekstforfatter på Westerdals i Oslo. Vatnar Olsen har gjennom Skaperkrafts ledertreningskurs engasjert seg i blant annet debatten rundt aktiv dødshjelp, og høsten 2017 hadde hun en kronikk på trykk i VG med argumenter mot aktiv dødshjelp.

Jorunn Halleråker jobber som politisk rådgiver for KrFs stortingsgruppe. Hun er utdannet jurist og lektor og har hatt styreverv ved NLA Høgskolen, i ungdomsforeningen i Salem (NLMs forsamling i Bergen) og per nå i styret til stiftelsen CRUX.

 

Menneskeverd vil benytte anledningen til å takke avtroppende styreleder og styremedlemmer for deres innsats gjennom flere år!