Artikkel

Artikkel

Et talerør for de svakeste

– Det er ingen som har bedt om å få en sjelden diagnose. Det kommer som et lynnedslag. Men når noen får en sjelden diagnose, må vi som samfunn stå opp for dem og hjelpe til, sier overlege David Kristian Bergsaker ved Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Med personlig engasjement, entusiasme og stor kunnskap bidrar


by Susanne Ward Ådlandsvik • 19/04/2024
Artikkel

Overlege på Frambu, David K. Bergsaker, mottar Livsvernprisen 2024

Menneskeverd deler årlig ut Livsvernprisen til personer eller organisasjoner som har bidratt positivt til å verne om menneskeverdet. Livsvernprisen 2024 går til  overlege David Bergsaker på Frambu for sitt arbeid for mennesker med sjeldne diagnoser. David K. Bergsaker har i en årrekke stått i bresjen for Frambus viktige kunnskapsformidling om sjeldne diagnoser. I både inn-


by Maria Elisabeth Selbekk • 11/04/2024
Artikkel

Menneskeverds høringssvar til NOU 2023: 29 Abort i Norge – Ny lov og bedre tjenester

Her kan du lese Menneskeverds høringssvar til «NOU 2023: 29 Abort i Norge – Ny lov og bedre tjenester», som blant annet foreslår å fjerne nemndene og utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18. Menneskeverd takker for muligheten til å kunne gi høringssvar til NOU 2023: 29 Abort i Norge, og vil takke Abortutvalget


by Maria Elisabeth Selbekk • 22/03/2024
Artikkel

Et uendelig verdifullt liv

– Det er en grufull tanke at vår flotte datter skulle ha vært fjernet i mors liv fordi hun har ett kromosom for mye, sier Svein Holberg. Gjennom boken Ett liv viser han hvordan datteren Benedicte er et levende eksempel på at det er mulig å leve et verdifullt, meningsfullt og godt liv med Downs


by Susanne Ward Ådlandsvik • 21/03/2024
Artikkel

Menneskeverds pressemelding i forbindelse med Abortlovutvalgets NOU

Menneskeverd mener at en fornying av abortloven er nødvendig. Men forslaget om å utvide grensen for selvbestemmelse til uke 18 vil være en radikal svekkelse av fosterets rettsvern. Dette er Menneskeverds pressemelding offentliggjort 14. desember 2023 etter framleggingen av Abortlovutvalgets NOU.  Menneskeverds grunnholdning er at ethvert liv starter ved befruktning, og da får vi også


by Maria Elisabeth Selbekk • 12/01/2024
Artikkel

Trenger vi en ny abortlov? Bør vi utvide grensen for selvbestemt abort?

Menneskeverd og Civita inviterer til debatt på Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29,  torsdag 25. januar kl. 18.30-20.00. I desember mottok regjeringen abortutvalgets utredning, der et flertall ønsker å utvide grensen for selvbestemt abort til 18 uker. Hva er argumentene for å utvide grensen? Og hva er argumentene imot? Og hvilke andre endringer trengs i en


by Susanne Ward Ådlandsvik • 05/01/2024
Artikkel

Menneskeverds innspill til Abortlovutvalget

Torsdag 14. desember 2023 mottar helseminister Ingvild Kjerkhol rapporten og anbefalingene fra Abortlovutvalget som ble nedsatt sommeren 2022. Utvalet har hatt som oppgave å se på abortloven, oppfølgingen av kvinner som tar abort og vurdere alternativ til abortnemndene. Menneskeverd møtte Abortlovutvalget i desember 2022, og dette er innspillene vi ga utvalget til sitt videre arbeid


by Maria Elisabeth Selbekk • 13/12/2023
Artikkel

Fire trender – og et håp

Det er nå flere trender i tiden som peker i retning av økt press mot menneskeverdet.  Debatten om dem har en tendens til å foregå i ulike rom. Jeg vil hevde at vi i større grad bør se dem i sammenheng. Av Øyvind Håbrekke, KrF-politiker og forfatter av boken «Den liberale familien – biologiens comeback?» Illustrasjon:


by Susanne Ward Ådlandsvik • 27/11/2023
Artikkel

Savner mer avlastning og hjelp

En time før Helene og Øyvind Grøteide skal ta med de to eldste barna på kino, ringer avlasteren til multifunksjonshemmede Leah Marie og sier at det ikke passer likevel. Dermed må planene avlyses. Slike tilfeller har det vært mange av for denne trebarnsfamilien. Og legen som sa at samfunnet ikke er tilrettelagt for syke barn,


by Susanne Ward Ådlandsvik • 26/11/2023
Artikkel

Nathaniel er et levende mirakel

Kristin Rangø Pedersen hadde knapt fortalt venner og kjente at hun var gravid, før fødselen ble igangsatt. – Vi var usikre på hvordan vi skulle fortelle det til folk etter fødselen, for risikoen for at han ikke kom til å overleve, var så stor, forteller Kristin. – Vil du fortelle om svangerskapet? – Det var


by Susanne Ward Ådlandsvik • 24/11/2023