Se debatten her!

Hvorfor får vi færre barn? Er det et problem? Og hvis ja, hva skal vi gjøre med det?

Deltakere:

  • Erna Solberg, statsminister (H)
  • Tuva Moflag, stortingsrepresentant (Ap)
  • Anne Eskild, overlege på Kvinneklinikken ved Ahus og professor II ved UiO
  • Hedvig Montgomery, psykolog og familieterapeut (innledende samtale)

I 2019 fødte norske kvinner i gjennomsnitt 1,53 barn. For bare 10 år siden var tallet 1,98.

Mange mener at det ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er uheldig at antallet graviditeter går ned, og at førstegangsfødende blir eldre. Men er det sant? Hva vet vi egentlig om årsakene? Og hvis trenden skal snus: Hva kan samfunnet og politikerne gjøre?

11 Delinger