team1


Publisert: 08.03.21  Skrevet av: Kristin Rudstaden, Fagansvarlig

«Skal vi kvitte oss med abortnemndene en gang for alle?» spør daglig leder og styreleder i Sex og samfunn, Maria Røsok og Thorbjørn Brook Steen. Spørsmålet diskuteres uten at barnet blir nevnt, det er skremmende og inhumant.

En nemnd skal ivareta barnets juridiske rett til vern. Så lenge barnet er sikret et gradert rettsvern fra uke 12 er det umulig for mor å ta den avgjørelsen alene. Dersom vi fjerner nemnden betyr det at vi innskrenker barnets rett til liv.

Det er to avgjørende spørsmål vi må stille: Hva er god kvinnehelse? Og hvordan ivareta barnets rettsvern? Samfunnet plikter å legge til rette for å ivareta begge på best mulig måte. Det vil ikke være mulig dersom vi avskriver den ene parten og later som om den ikke finnes, slik Røsok og Brook Steen gjør i dette innlegget.

Nemnden er ikke til for å undergrave kvinnens selvbestemmelse, men for å gi myndighet til barnets stemme. Å fjerne nemndsystemet fører til at vi må erstatte den med en annen juridisk myndighet som kan ivareta barnets rettsvern. Vi savner et konkret forslag fra kronikkforfatterne.

Kvinner skal bli sett og hørt, og vi fortjener å bli tatt på alvor. Røsok og Brook Steen foreslår å bytte ut nemnd med veiledning og et faglig tilbud om oppfølging av kvinner som velger senabort. Vi stiller oss bak forslaget om å tilby veiledning i forkant og oppfølging i etterkant. I en slik krevende situasjon burde dette vært på plass for lengst. Men dette kan gjennomføres innenfor rammen av dagens lovverk.

Hvem ønsker stå alene i et slikt valg? Skal jeg bli mor, eller ikke? Etter uke 12 blir alle tilbudt en begravelse for barnet man mistet eller valgte bort. Det sier noe om at menneskeverdet står sterkt i samfunnet, og at situasjonen er brutal å stå i. Slike paradokser fører til svært følelsesladde reaksjoner og understreker at dette er en vanskelig situasjon for alle involverte.

Alle mennesker som opplever kriser i livet, trenger trygghet. Kvinnen har rett på informasjon om de alternativene som finnes. Vi skal lytte til de kvinnene som har dårlige opplevelser med nemnden, men hva med de som opplever støtte og at noen faktisk lytter til dem i en ekstremt krevende situasjon? De må også bli hørt.

Fri abort til uke 22 er problematisk av flere grunner. Det blir altfor lettvint og uprofesjonelt av Røsok og Brook Steen å foreslå å skrote nemnden uten å engang nevne barnets juridiske rett til vern. Barnet har menneskeverd og rett til en gradert beskyttelse fra uke 12.

Makten ligger i det å bli tatt på alvor i dyptgripende situasjoner. Erfaringen og den umiddelbare opplevelsen av egen og barnets menneskeverd forsvinner ikke om vi lar være å snakke om det.

Artikkelen ble først publisert i avisen Dagbladet 25. februar 2021

 

2 Delinger