team1


Publisert: 21.04.21  Skrevet av: Susanne Ward Ådlandsvik, Informasjonskonsulent

Hvorfor tør jeg ikke å si det jeg mener? Det er ett av spørsmålene Ivo Vatnar Eikje stiller i podkasten «Hvorfor det?». Blant gjestene er Erna Solberg, Sigrid Bonde Tusvik, Else Kåss Furuseth, Finn Schjøll, Espen Lervaag og Geir Lippestad.

– Som liten jente stilte jeg flere hundre spørsmål om dagen. Men så ble jeg voksen, og mange av spørsmålene ble plutselig for dumme å stille. Må det være sånn, spør Ivo Vatnar Eikje.

Etter fjorårets «Alle våre dager», er hun nå i gang med en ny podkast. Denne gangen har hun invitert 11 spennende gjester i studio for å få svar på ting hun lurer på.

– Vi er altfor redde for å tråkke hverandre på tærne eller stille «forbudte» spørsmål. Men nysgjerrighet er en bærebjelke i ethvert samfunn. Ved å utforske, undersøke og tørre å stille vanskelige spørsmål, åpner vi opp for refleksjon og undring, tror hun.

Vinner på å få barn

Ivo har blant annet fått selveste statsminister Erna Solberg som gjest i podkasten, og spør henne hvorfor hun som kvinne taper økonomisk på å få barn.

– Det gjør du ikke. Du vinner på å få barn. Hvis vi skal regne alt i penger, så er vi ute å kjøre som samfunn. Det å få barn er en glede og en velsignelse og gir mange flotte opplevelser. Du skal få barn fordi du har lyst på barn, det gir deg utrolig mye. Og livet er veldig mye mer enn karrieren din. På den andre siden er det ikke umulig å kombinere karriere med det å ha barn. Vi har en utstrakt familiepolitikk i landet vårt, noe som gjør det mulig å være både foreldre og yrkesaktive på heltid, sier Erna Solberg.

Hvorfor taper jeg som kvinne økonomisk på å få barn, spør Ivo Vatnar Eikje. Og Erna Solberg svarer. (Foto: Øyvind Ganesh Eknes)

Plass til hele mennesket

Det er stor spennvidde i spørsmålene som stilles i podkasten. Hvorfor tar noen livet sitt? Hvorfor slutter noen å spise? Hvorfor slutter voksne å leke? Hvorfor tør jeg ikke å si hva jeg mener og hvorfor blir vi så lett krenket, er bare noe av det Ivo prøver å få svar på.

– Målet er at historiene skal berøre oss og gi oss ny innsikt til å møte egne erfaringer. Vi blir ikke kjent med hverandre eller oss selv uten å stille spørsmål. For hvem er vi egentlig? Hvorfor har vi blitt som vi har blitt? Hvor er vi på vei? Og hvilket samfunn ønsker vi å skape? Menneskeverd jobber for et samfunn hvor det er plass til alle, og plass til hele mennesket. Med denne podkasten vil vi synliggjøre menneskeverdets plass i vår hverdag, og utforske grunnleggende sider ved det å være et menneske, avslutter Ingrid Ivo Vatnar Eikje.

Du finner episodene på www.menneskeverd.no og der du ellers lytter til podkast.