team1


Publisert: 05.01.15  Skrevet av: Kristin Wennemo Malmin, Konst. informasjonsansvarlig i Menneskeverd

Menneskeverds Livsvernpris 2015 går til gründerne av Livsglede for Eldre, Elin Anita Verdal (til venstre) og Annette Skeie Jakobsen.

Tekst og foto: Kristin Wennemo Malmin

– Vi ville se en endring og bety noe for andre. Selv hadde vi ståltro på det vi skulle gjøre, og vi trodde at vi skulle klare det, forteller gründerne, og legger til hvor mye det betydde at det var så mange som bidro:

– Alle sykepleierstudentene, pårørende, de frivillige, engasjerte lærere, alle fra næringslivet … vi hadde med oss en hel armé!

Over alt møtte de velvilje.

Resten av intervjuet med prisvinnerne kan du lese i neste utgave av Vern om Livet!

Prisbegrunnelse

Livsvernprisen 2015 går til gründerne av Livsglede for Eldre, Annette Skeie Jakobsen og Elin Anita Verdal. Som unge sykepleierstudenter tok de i 2005 initiativ til å starte en helsefrembringende bevegelse som setter menneskeverd og livskvalitet i sentrum, i livets siste fase. De ikke bare så behovet, men de gjorde noe helt konkret for å forbedre eldres livssituasjon. Med ungdommelig spirit og et stort hjerte for de eldre, gikk de i gang med å organisere livsgledeaktiviteter som bestod i alt fra å dekke enkle behov til å oppfylle eldres drømmer og lengsler. Annette og Elin Anita visste at det handlet om å flytte grenser og gjøre mer mulig. De beviste at alder ikke er en hindring for fysisk utfoldelse, og tok med eldre på helikoptertur og lot aldrende pensjonister hoppe i fallskjerm.

Spesielt hyggelig er det å få markere 10 års-jubileet til et initiativ som har bidratt til mer livsglede hos eldre, på sykehjem og institusjoner rundt om i Norge. Arbeidet de startet har som formål å arbeide for at de eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. Gjennom gode opplevelser er hensikten å stimulere sosiale, åndelige og kulturelle behov for den enkelte.

Livsglede for Eldre utløser frivillighet og et stort engasjement over hele Norge. I dag har den voksende virksomheten 32 lokalforeninger og samarbeider med rundt hundre videregående skoler som har Livsglede for Eldre som prosjekt til fordypning. I tillegg er både barnehagebarn og skoleelever med på å gjøre hverdagen lysere for de eldre. Alle de frivillige, skoleelevene og barnehagebarna har på lett gjenkjennelige gule t-skjorter og kalles gjerne på folkemunne for «gule engler».

Livsglede for Eldre har på en forbilledlig måte styrket relasjonene mellom sykehjemmene og frivillige, lokale skoler, barnehager, organisasjoner og andre ressurser i omgivelsene. Det unike samarbeidet mellom ulike aktører har ført til at beboerne opplever mer glede i hverdagen og at ansatte har fått en bedret arbeidssituasjon.

Livsglede for Eldres innovative tjenesteutvikling innen eldreomsorgen er prisverdig. Stiftelsen har i nært samarbeid med det offentlige og Helsedirektoratet utviklet den nasjonale sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem. I dag er det på landsbasis 45 sykehjem som er sertifisert eller er i gang med å bli det.

Vi ønsker å anerkjenne Jakobsen og Verdals visjon og arbeid om at livet skal leves – livet ut.

Prisutdelingen finner sted mandag 2. februar kl. 12.00-13.45 på Bristol hotell i Oslo. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland, vil få det ærefulle oppdraget å overrekke prisen. Audun Rensel vil stå for det musikalske.

Tidligere prisvinnere

Menneskeverd deler ut Livsvernprisen hvert år. Prisen gis til personer eller organisasjoner som har bidratt positivt til å verne om menneskeverdet. Tidligere prisvinnere er Signe og Geir Lippestad, Thorvald Steen, Marte Wexelsen Goksøyr, Beitostølen helsesportsenter, Bettina og Stein Husebø, Marianne Mjaaland, Margreth Olin, Torleiv Ole Rognum og Ola Didrik Saugstad, og Cecilie Willoch.

Les mer om tidligere prisvinnere her

Les mer om Livsvernprisen 2015 og se bilder her 

 

2K Delinger