Høyesterett skal torsdag behandle saken hvor en mor er tilkjent erstatning etter at hun ikke fikk fostervannsprøve, og deretter fødte et barn med Downs syndrom.

Tekst: NTB   Foto: iStock

I tingretten ble kvinnen tilkjent erstatning for det økonomiske tapet hun ble påført som følge av svikten i helsehjelpen. Kvinnen fikk ved en feil ikke fostervannsprøve av sykehuset under svangerskapet. Staten ved Pasientskadenemnda anket dommen til lagmannsretten, hvor anken ble forkastet. Saken ble så anket videre til Høyesterett, og skal opp til behandling torsdag.

Fødte tvillinger for tidlig

Ifølge tingretten fikk kvinnen i 2001 for tidlig fødte tvillinger, som krevde ekstra omsorg. Paret fikk seinere også et barn til. I 2007 ble kvinnen gravid på nytt. På grunn av den store omsorgsbelastningen med tvillingene bestemte hun seg for å benytte seg av retten til selvbestemt abort, dersom det viste seg at det nye fosteret ikke var funksjonsfriskt. Kvinnen ble imidlertid ikke tilbudt fostervannsprøve av sykehuset. Erstatningskravet er basert på at kvinnen ikke fikk tilbud om nødvendige undersøkelser og utredning som hun hadde krav på, og de psykiske lidelsene hun ble påført etter fødselen. Begge parter er enig om at kvinnen hadde rett til fostervannsprøve. Stridsspørsmålet ligger i hvorvidt kvinnen fikk en pasientskade som følge av at barnet ble født.

Les også:

7 Delinger