september 2011 - Menneskeverd

Medieklipp

Medisinstudenter som er for abort vil ikke utføre aborter selv

Dette kommer frem av en større undersøkelse blant norske medisinstudenter. 87,5 prosent av de spurte er for selvbestemt abort, men samtidig sier 27 prosent at de selv vil reservere seg mot å utføre inngrepet. Hele 19 prosent av studentene som er for abort, sier de ønsker å benytte reservasjonsretten.


by admin • 28/09/2011
Medieklipp

Oppildnet sorteringsdebatt ved utspill fra Kai Zahl

Foreldre må kunne bruke genteknologi for å velge å ikke føde barn med alvorlige sykdommer, uttaler Kai Zahl i sin nye bok. – Det er svært overraskende at Kai Zahl, gründer av Dissimilis, sier at han er positiv til sortering. Vi har hatt gleden av å samarbeide mye med Kai Zahl nettopp fordi han har


by admin • 26/09/2011
Medieklipp

8. oktober – Verdens hospicedag

Hvilke behov har vi mennesker når vi blir rammet av alvorlig sykdom og i møte med livets slutt? Hva frykter vi? Dette er noen av spørsmålene som blir tatt opp lørdag 8. oktober på Håndtverkeren. Da inviterer noen av de største hospice-organisasjonene i Norge til et variert program og minikonsert. Konferansen er gratis og åpen


by admin • 21/09/2011
Medieklipp

Hanne fikk flest stemmer

Hanne Aarstad (29) er nyvalgt kirkerådsmedlem i Fredrikstad. Det er første gang i historien at en person med Downs syndrom velges inn i et menighetsråd. Daglig leder i Glemmen menighet, Astrid Stenholt, forteller at i deres sammenheng er alle mennesker likestilt. Les hele saken her.


by admin • 15/09/2011
Medieklipp

Stine ber om større valgfrihet

Forrige uke ble dokumentaren ‘Brev til Jens’ sendt på tv2. Den forteller om at Mari, med nedsatt funksjonsevne, kan leve et normalt liv med jobb og bolig, mens Stine må bo på institusjon. Stine ber Stoltenberg innføre BPA (brukerstyrt personlig assistanse) i alle kommuner. Dette for at personer med nedsatt funskjonsevne kan leve et liv med


by admin • 07/09/2011