Frivillige

Lokale grupper og kontaktpersoner

Menneskeverd har lokale grupper og kontaktpersoner i hele Norge. De er organisasjonens forlengede arm og utgjør en svært viktig del av livsvernarbeidet.

Grupper og kontaktpersoner driver ulikt arbeid til ulike tider. Til sammen skaper de et unikt nettverk av mennesker som er engasjerte i å stå opp for menneskelivet.

Ønsker du å engasjere deg lokalt? Ta kontakt med en gruppe eller en kontaktperson der du bor.

1. Lokale grupper:

Nord-Trøndelag

Kontaktperson for gruppen: Liv Olsen
E-postadresse: livolsen56@hotmail.com

Østfold

Kontaktperson for gruppen: Gunn Juliussen Hjertebråten
E-postadresse: hjbr19@online.no

Lindesnes

Kontaktperson for gruppen: Anne-Monika Torgersen
E-postadresse: annmtorg@gmail.com

Rogaland

Kontaktperson for gruppen: Ove Langhelle
E-postadresse: oveco62@hotmail.com

2. Kontaktpersoner:

En kontaktperson tar på seg ulike oppgaver for organisasjonen lokalt.

BÆRUM

Ingeborg Aas
E-postadresse: ingeborg.aass@gmail.com

HURDAL

Anne Marit Høsteland
E-postadresse: anne.marit.hosteland@gmail.com

OSLO

Mette Hübert
E-postadresse: metteannh@hotmail.com

GISKE

Kathrine Grande Røsvik
E-postadresse: kathrinegrande@hotmail.com

TVEDESTRAND

Synnøve Jensen
E-postadresse: syn.jen@hotmail.com

KRISTIANSAND
Gina Marie Bergmann
E-posteadresse: Ginaha67@hotmail.com

KARMØY

Bjarte Vikingstad
E-postadresse: b.viking@online.no

TAU

Aslaug Elin Straume Kleven
E-postadresse: aekleven@yahoo.no

AUSTEVOLL

Kirsten G. Stenevik
E-postadresse: kirsten.stenevik@gmail.com

BERGEN

Ester Eliassen
E-postadresse: estereliassen@yahoo.no

LINDÅS

Knut Fr. Sørheim
E-postadresse: knutfsorheim@gmail.com

ÅLESUND

Jorun Godø
E-postadresse: jorun@mac.com

SOGNDAL

Siri Birgitte Bakke Eriksen
E-postadresse: siribirgitte@hotmail.com

ULSTEIN

Jorun Overvåg
E-postadresse: jovervaag@gmail.com

STJØRDAL

Terje Olav Harnes
E-postadresse: terje.harnes@gmail.com

NAMSOS

Edit Hodne Mork
E-postadresse: edithodne@hotmail.com

ØKSNES

Anne-Linn Nygård
E-postadresse: alnygaard@hotmail.com