Organisasjonen - Menneskeverd

Organisasjonen

Årsmøtet

Årsmøtet er Menneskeverds øverste myndighet og arrangeres annethvert år. Årsmøtet består av utsendinger fra medlemslag, støtteorganisasjoner og registrerte grupper og kontaktpersoner.

Styret

Styret velges av årsmøtet og leder Menneskeverds arbeid mellom årsmøtene. Styret treffer de tiltak og gir de uttalelser de måtte finne hensiktsmessig for å fremme organisasjonens formål.

Styret i Menneskeverd består av følgende personer:

  • Marit Ecklo Brevik, styreleder
  • Anne-Grethe Akselsen, styremedlem
  • Jens Espeland, styremedlem
  • Anne Marken Gihlemoen, styremedlem
  • Elisabeth Husabø, styremedlem
  • Ragnhild H. Aadland Høen, styremedlem
  • Magnus Killingland, styremedlem
  • Frida Andersen, 1. vara
  • Håkon Sigland, 2. vara
  • Ingebjørg Nandrup, 3. vara

Ansatte

Menneskeverd ledes av generalsekretær Morten Dahle Stærk og har tilsammen ti ansatte. Trykk her for en fullstendig oversikt.

Medlemmer

Alle som er enige i basis og formål og som betaler medlemskontingenten, kan bli medlemmer av Menneskeverd. Medlemmene får tilsendt organisasjonens medlemsblad Vern om Livet. Per i dag har vi ca. 11.500 medlemmer, og mange faste giver. De er grunnen til at vi kan drifte en virkekraftig organisasjon. Ønsker du å bli medlem? Klikk her.

Støtteorganisasjoner

Menneskeverd har 36 støtteorganisasjoner. Disse er viktige støttespillere som har gitt sin tilslutning til Menneskeverds arbeid. Samarbeidet med de ulike støtteorganisasjonene er av stor verdi for livsvernarbeidet i Norge.

Frivillige

Våre frivillige er organisasjonens forlengede arm. Menneskeverd har grupper og kontaktpersoner i hele Norge. De utgjør en svært viktig del av livsvernarbeidet. Her finner du en liste over våre frivillige.