Organisasjonen

Årsmøtet

Årsmøtet er Menneskeverds øverste myndighet og arrangeres annethvert år. Årsmøtet består av utsendinger fra medlemslag, støtteorganisasjoner og registrerte grupper og kontaktpersoner.

Styret

Styret velges av årsmøtet og leder Menneskeverds arbeid mellom årsmøtene. Styret treffer de tiltak og gir de uttalelser de måtte finne hensiktsmessig for å fremme organisasjonens formål.

Styret i Menneskeverd består av følgende personer:

  • Hege Fagermoen, styreleder
  • Anne-Grethe Akselsen, styremedlem
  • Frida Andersen, styremedlem
  • Francesca Lønstad Bleken, styremedlem
  • Jens Espeland, styremedlem
  • Ingrid Elisabeth Husabø, styremedlem
  • Håkon Sigland, styremedlem
  • Richard Aune, 1. vara
  • Ester Madelen Lorentzen, 2. vara
  • Mikal Valland Nordli, 3. vara

Ansatte

Menneskeverd ledes av generalsekretær Morten Dahle Stærk og har tilsammen ti ansatte. Trykk her for en fullstendig oversikt.

Medlemmer

Alle som er enige i basis og formål og som betaler medlemskontingenten, kan bli medlemmer av Menneskeverd. Medlemmene får tilsendt organisasjonens medlemsblad Vern om Livet. Menneskeverd har ca. 10 000 medlemmer, og over 800 faste givere. De er grunnen til at vi kan drifte en virkekraftig organisasjon. Ønsker du å bli medlem? Klikk her.

Støtteorganisasjoner

Menneskeverd har 36 støtteorganisasjoner. Disse er viktige støttespillere som har gitt sin tilslutning til Menneskeverds arbeid. Samarbeidet med de ulike støtteorganisasjonene er av stor verdi for livsvernarbeidet i Norge.

Frivillige

Våre frivillige er organisasjonens forlengede arm. Menneskeverd har grupper og kontaktpersoner i hele Norge. De utgjør en svært viktig del av livsvernarbeidet. Her finner du en liste over våre frivillige.