Historikk

Norsk Pro Vita ble dannet i 1974. Organisasjonen hadde sin basis i Lejeune-erklæringen, og organisasjonen bestod hovedsakelig av helsepersonell. I juni 1978 ble det første AAN (Alternativ til abort)-kontoret åpnet. Idag heter det Amathea.

Folkebevegelsen For Livsrett og Menneskeverd ble dannet i 1981. Det skjedde da Folkeaksjonen mot fri abort la ned sitt arbeid etter at den nåværende abortloven ble vedtatt i 1978.

Begrunnelsen for å stifte For Livsrett og Menneskeverd var at “røsten for det ufødte barn ikke måtte forstumme”.

Det var flere runder med forslag om sammenslåing av Norsk Pro Vita og Folkebevegelsen For Livsrett og Menneskeverd.

13. april 2002 ble det en realitet. Organisasjonens navn ble Menneskeverd. Fundamentet til begge organisasjonene ble tatt med inn i den nye organisasjonen.

I 2004 begynte Menneskeverd et omfattende arbeid med å utforme visjon, mål og strategier for den nye organisasjonen. Ønsket var en målrettet og profesjonell organisasjon som så konkrete resultater i livsvernarbeidet.

Dette resulterte i blant annet Menneskeverds motto “Et liv – uendelig verdi” og målet om å styrke bevisstheten om menneskets verdi så det former holdninger og handlinger.

I 2012 feiret Menneskeverd sitt 10-årsjubileum.

Engasjerer dette deg?

Hjelp oss å fremme sakene du synes er viktige.

Gi på mobil

Vipps: Menneskeverd #12698

SMS: Send kodeord MGAVE til 2160 (200,-)
Ønsker du å gi fast på sms? Send MVFAST100 til 2160 (100,- per måned)

Gi med kort

[give_form id=”6864″]

Få en faktura/Avtalegiro

Bli Medlem