Vi ser Steen som en aktuell, sterk og verdig kandidat. Prisbegrunnelse følger:

Thorvald Steen skriver med et tydelig budskap om menneskers likeverd preget av egen livserfaring, pakket inn i en lun og humoristisk språkdrakt som kommuniserer til en leseglad befolkning. Han skaper med sin glimrende og ærlige formidling både identifikasjon, innsikt og forståelse hos leseren, noe som videre bidrar til å styrke gode holdninger til menneskets verdi uavhengig av yteevne og sykdomsbilde.

Steen evner også å skildre livsgnist og glede midt oppe i utfordringer som bøkenes skikkelser har med egen sykdom. Thorvald Steens person og bøker maler et bilde som viser at mennesker er mer enn sykdom og livssituasjon.

Triologien som startet med boken ”Det lengste svevet”, fortsatte med ”Vekten av snøkrystaller” og nå ble avsluttet med ”Balanse”, utfordrer etablerte oppfatninger om annerledeshet. Steens bøker løfter fram og bekrefter likeverdet og menneskeverdet tross våre ulikheter. – Jeg synes det er spennende med både giraffer og pinnsvin. Det finnes ikke normale eller perfekte mennesker, sier Steen.

Vi gratulerer vinneren av Livsvernprisen 2013.

Foto: Oktober forlag