team1


Publisert: 12.02.14  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Det er uklart om fosterreduksjon er tillatt i Norge. Helsedepartementet skal nå ta en gjennomgang av dagens gjeldende lovverk. Både leger, helsepersonell og tvillingforeldre reagerer sterkt på den omtalte praksisen.

Tekst: Menneskeverd Foto: iStock

Bakgrunn

Bakgrunnen for fokuset på fosterreduksjon de siste dagene er NRKs historie om at norske kvinner som er gravide med tvillinger og flerlinger reiser til utlandet for å abortere ett av fostrene. Årsaken er ikke medisinsk, men ofte at kvinnene ikke makter tanken på å bli tvillingmødre. Legen stikker da en nål inn i magen til kvinnen, og sprøyter kaliumklorid inn i hjertet til et av fostrene. Fosteret dør, og det andre lever videre. Klinikken Tutor Médica i Barcelona har tatt imot flere norske kvinner som ønsker en slik fosterreduksjon.

Fosterreduksjon gjøres også i Norge. Tall fra medisinsk fødselsregister viser at det er gjort 16 reduksjoner ved flerlingsvangerskap fra 2006 til 2012 i Norge. 14 av dem på syke fostre. Bare ved Rikshospitalet har det blitt utført fire fosterreduksjoner, tre før uke 12, og en i uke 13 siden 2009.

I dagens regelverk er det uavklart hva som er lov. I 2001 kom helsedepartementet frem til at hvis det var stor fare for at det ene fosteret hadde en alvorlig sykdom, kunne det aborteres. Om antallet friske foster kan reduseres, er ikke omtalt i abortloven, forskrift eller rundskriv.

Allerede våren 2009 ba legene ved Rikshospitalet om en avklaring fra Helsedirektoratet. I et brev til direktoratet skrev de at «denne problemstillingen har så tunge etiske aspekter ved seg at den bør vurderes nøye». Et år senere sendte direktoratet dette videre til Helse og omsorgsdepartementet, men de har fortsatt ikke gitt svar.

Helsedepartementet jobber nå med å ta stilling til om kvinner som er gravide med to eller flere friske fostre kan selektere bort noen, mens de beholder andre.

Valget kan bunne i svake argumenter

Morten Magelssen, lege og ph.d.-stipendiat ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, mener at diskusjonen rundt fosterreduksjon viser hvor etisk problematisk Norges abortpraksis er. Han peker også på at prosedyren er farlig for det gjenværende fosteret i mors mage, det er opptil 15 prosents risiko for spontanabort. Det bør inkluderes i vurderingen, mener han. I tillegg har fosterreduksjon iblant mindre gode begrunnelser av sosial karakter, som ”det passer best for vår familie å bare få ett barn til – ikke to”. – Er samfunnet komfortabelt med å tillate fosterreduksjon når begrunnelsen er så svak som dette, spør han.

Han stiller seg særs kritisk til vårt samfunns kynisme og instrumentelle forhold til naturen som viser seg i valg om fosterreduksjon. – Krever vi nå å forme våre liv helt på egen hånd? spør han. – Aksepterer vi ingen ting som “gitt” fra naturens side? Kan ikke trilling- eller tvilling-svangerskap være en skjebne som vi skal forholde oss til og bøye oss for, og som vi ikke skal kjempe imot? spør Magelssen seg.

Risiko for spontanabort

Ola Didrik Saugstad er norsk barnelege, forsker og professor i barnesykdommer ved Universitetet i Oslo. Saugstad trekker i sin argumentasjon frem både det medisinske og det allmennetiske aspektet.

– Fosterreduksjon gir en betydelig risiko for spontanabort og risiko for for-tidlig fødsel av gjenværende foster, sier Saugstad og forklarer at han selv har vært vitne til at gjenlevende tvilling fødes svært for tidlig med risiko for skader.

– Sett fra et allmennetisk perspektiv kan fosterreduksjon føre til en ekstrem seleksjon, som går langt utover det vi har diskutert når det gjelder innføring av tidlig ultralyd. Flere sentre i USA gentester nå begge tvillinger så man kan velge hvilken man vil abortere. Dette er meget avansert sortering, sier Saugstad. – Vi får en ytterligere tingliggjøring av foster og menneskelivet. Zygmont Baumann blir mer og mer aktuell, legger Saugstad til. Teorien til Baumann er at vi forbruker relasjoner i stedet for å bygge dem opp og investere i dem. – Hva gjør det med oss som enkeltmennesker og som samfunn? spør professoren.

Reagerer sterkt

Etter en kontakt med Tvillingforeldreforeningen kunne de fortelle at de har mottatt kun ensidig reaksjon fra sine medlemmer: De er sjokkerte over praksisen som er omtalt den siste uken. På Facebook-gruppen deres florerer kommentarer fra mange av de opprørte foreldre. De kan ikke begripe hvordan man kan klare å selektere bort det ene barnet og la det andre leve. – Trist at noen velger bort fordi de mener de ikke klarer to på en gang. Mine gutter er nå syv år og jeg hadde aldri kunne valgt bort den ene, sier en av de oppgitte foreldrene.

Foreningen jobber nå for å intensivere arbeidet med å få på plass flere tiltak som kan gjøre hverdagen lettere for disse foreldrene.

Etisk problematisk

Norsk gynekologisk forening er også sterkt kritiske til den omtalte fosterreduksjonen. – Det etisk vanskelige her er at man skal velge noen fostre fremfor et annet. Det gjør dette annerledes enn en tradisjonell abort, sier Jone Trovik i Norsk gynekologisk forening til NRK.

Trovik fremhever også det er utfordrende å ha nok kompetanse på området. – Fosterreduksjon er ikke prosedyremessig det samme som å gjøre en vanlig abort. Man kan ikke gjøre en vanlig operasjon. Dette må utføres på avdelinger som gjør høyteknologisk fosterundersøkelser, noe som er mer teknisk vanskelig, sier Trovik til NRK.

Terje Rootwelt, klinikkleder ved kvinne- og barneklinikken ved Oslo universitetssykehus, mener fosterreduksjon er etisk problematisk og ønsker nå en klar avklaring i lovverket. – Det er en litt annen situasjon enn en vanlig abort. Her velger man ut ett eller to eller flere fostre som blir fjernet mens man lar de andre være igjen. Vi ønsker klare regler slik at vi ikke gjør noe samfunnet opplever som utenfor det man syns er greit, sier Rootwelt til NRK. Rootwelt mener også at dette kan oppfattes som ren seleksjon der noen får leve og andre må dø.

Intuitivt galt

Generalsekretær i Menneskeverd og jordmor, Liv Kjersti S. Thoresen mener denne praksisen er sterkt kritikkverdig. – Det er etisk forkastelig dersom man bruker fosterreduksjon som et middel til å planlegge familie etter spesielle ønsker og etter hva som passer best i sin egen livssituasjon, sier Thoresen. – Hvis grunnen er at det rett og slett ikke passer å få to barn er det bare tragisk, legger hun til. Generalsekretæren fremhever viktigheten av forebyggende politiske tiltak. – Det er viktig å styrke velferdsordningene for flerlingforeldre slik KrF nå fremmer forslag om, sier hun.

I dag er det slik at kvinner som får tvillinger har rett på fem ekstra uker med permisjon. Både SV og Arbeiderpartiet er positive til KrFs forslag om å utvide permisjonen ytterligere for foreldre som venter flerlinger.

 

Hva er fosterreduksjon?

  • Begrepene selektiv fosterreduksjon og selektiv abort blir også brukt om prosedyren.
  • Et inngrep der man tar livet av ett eller flere fostre i mors mage ved å sprøyte inn kaliumklorid i barnets hjerte, mens det eller de gjenværende fostrene kan utvikle seg videre. Det døde barnet ”skrumper” etter hvert inn i livmoren.
  • Inngrepet medfører en viss risiko for at også gjenværende fostre spontanaborteres.
  • Hvis et av fostrene har en tilstand som i seg selv til grunnlag for abort, kan abortnemndene innvilge selektiv fosterreduksjon.
  • Om friske foster kan ”reduseres”, er ikke omtalt i abortloven, forskrift eller rundskriv.

Kilde: Helsedirektoratet og Helsedepartementet