team1


Publisert: 24.10.14  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Ny studie viser at hele fire av ti kvinner som søkte om abort hadde brukt prevensjon. Det er trolig at økt tilgjengelighet til riktig prevensjon vil redusere antall aborter. 

Kilde: NTB

– Tallet på kvinner som blir gravide på tross av at de bruker prevensjon, er høyere enn man skulle ønske, sier Julie Lid til Vårt Land.

Sammen med to fødselsleger har medisinstudenten sett nærmere på 80.000 aborter som ble utført i femårsperioden 2007 til 2011. Hovedfunnene i kartleggingen overrasker. De yngste kvinnene – de under 20 år – brukte mest prevensjon, likevel ble 40 prosent gravide.

«Våre funn kan tyde på at noen kvinner med høy fertilitet opplever prevensjonssvikt og begjærer svangerskapsavbrudd ved en ikke planlagt graviditet», skriver de tre som har utført kartleggingen – Lid og fødselslegene Ellen Marie Strøm-Roum og Anne Eskild.

Funnene legges fram fredag på årsmøtet til Norsk gynekologisk forening i Trondheim.

– Våre funn indikerer at for mange kvinner bruker feil prevensjon eller at de bruker prevensjonen feil. Det er for eksempel lett å slurve med p-pillebruken. Tar man ikke p-piller daglig svekkes prevensjonseffekten, sier Lid.

På grunnlag av kartleggingen sier Lid, Strøm-Roum og Eskild at «for å redusere antall uønskede svangerskap, er det mulig at fruktbare kvinner i større grad enn det som er praksis i dag, har behov for effektive prevensjonsmetoder som ikke stiller store krav til kvinnen for riktig bruk».

Lid sier til Vårt Land at det godt kan tenkes at antall aborter vil reduseres om man tilbyr bedre og riktigere prevensjon til kvinner i den mest fertile aldersgruppen.