team1


Publisert: 21.01.15  Skrevet av: Kristin Wennemo Malmin, Konst. informasjonsansvarlig i Menneskeverd

For første gang i historien klager Menneskeverd et medieoppslag inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU). Bakgrunnen er at TV2 har lagt ut en film på sine nettsider som i detalj viser at et selvmord gjennomføres.

Tekst: Kristin W. Malmin Foto: Anders Kjøndal

Sist søndag, 18. januar, publiserte TV2 en film som viser at ALS-syke Craig Ewert drar til Sveits for å ta sitt eget liv. 20. januar sendte Menneskeverd en klage til PFU, fordi Menneskeverd mener at dette er presseetisk kritikkverdig og bryter med Vær Varsom-plakaten. I Vær Varsom-plakaten, punkt 4,9, står det:

«Vær varsom ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov. Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger.»

Liv Kjersti S. Thoresen (bildet), generalsekretær i Menneskeverd, reagerte sterkt da hun så programmet:

– Programmet viser i detalj at et selvmord gjennomføres. Det er en grunn for at media bør unngå slike beskrivelser, da det er forskningsmessig belegg for at det kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger, påpeker Thoresen.

Et intervju med ekteparet Mirelli, som også er med i programmet, inneholder en oppskrift for hvordan du kan gå frem for å få dødshjelp ved klinikken Dignitas i Sveits.

– Når filmen blir presentert uten motstemmer, fremstår den nærmest som reklame for Dignitas, assistert selvmord og dødshjelpsturisme, sier Thoresen.

Hun mener at filmen kan sende signaler til mennesker som er i en lignende situasjon eller har det langt verre enn Craig Ewert i filmen, om at et liv med lidelse ikke er verdig å leve.

Ingen kritiske stemmer

– TV2 hadde flere oppslag om den samme saken i dagene etter at filmen ble lagt ut, og det er bemerkelsesverdig at det ikke kommer inn kritiske røster til det som blir presentert, annet enn lenker til tidligere innlegg som kommer opp automatisk i høyre kolonne på nettsiden. Det er svært uheldig at en så etisk problematisk sak blir fremstilt uten kritiske innvendinger og med kommentarer fra fagfolk, påpeker Thoresen.

I klagen til PFU skriver Menneskeverd også at TV2 ikke har lagt til informasjon i artikkelen for å hjelpe mennesker som kan få forsterket tanker om selvmord, og/eller trenger noen å snakke med, som for eksempel en hjelpetelefon.

– Da denne filmen ble vist på britisk TV var det stort oppstyr, det var blant annet diskusjoner i forkant av visningen, og mye debatt etterpå. Hjelpe-telefoner til de som har behov for noen å snakke med, var på plass, legger Thoresen til.

– Sist, men ikke minst, underslår dokumentaren at Craig Ewert faktisk hadde andre muligheter i helsevesenet hjemme i England til andre metoder for å oppnå en verdig, fredelig og en relativt snarlig død, dersom han ønsket det, nemlig begrensing av livsforlengende behandling, påpeker Thoresen.

Hun er opptatt av at det er viktig å spre korrekt informasjon til folk om hva slags behandling man kan få, men også avstå fra.

– I Norge er ALS-pasienter innrullert i et eget ALS-team, og det blir lagt vekt på god informasjon/individuell planlegging og støtte. Døende mennesker kan få den lindring de har behov for, og de fleste med ALS dør fredelig, sier Liv Kjersti S. Thoresen.

Hun utfordrer journalistene selv til å komme på banen og diskutere hvordan man ut fra god presseetikk skal forholde seg til personlige historier om aktiv dødshjelp.