team1


Publisert: 18.04.16  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Blant de 26 som møtte opp på årsmøtet i Menneskeverd torsdag, var flesteparten organisasjonens støtteaktører. Generalsekretær i Menneskeverd, Liv Kjersti S. Thoresen (bildet), benyttet anledningen innledningsvis til å gjenfortelle kort fra årets Livsvernpris og vise noen utvalgte videoklipp fra tilstelningen.

– Vinneren av Livsvernprisen, Aleksander Helmersberg, fikk mye positiv medieomtale – både dagene før og etter. Oppmerksomheten bidro til at språkkonseptet hans ”Milla Says” nå har fått mange flere brukere. At vi som organisasjon kunne generere en slik fremdrift for arbeidet hans er givende, sa Thoresen i sin innledning.

Menneskeverd har tillit og respekt

Styreleder i Menneskeverd, Svein Granerud, la frem årsmeldingen for virksomheten for 2014-2015 og kunne konkludere med at organisasjonen både har styrket sin personalkompetanse og sin posisjon i dagens samfunn.

– I dag har vi et nivå på arbeidsplassen og medarbeiderne som vi aldri tidligere har hatt, sa Granerud og la til:

– Vi er godt synlig og i en posisjon i samfunnet i dag der vi både har tillit og respekt. Våre 11.000 medlemmer i Menneskeverd gir oss forutsetning for å tenke fremover og langsiktig. Vi må derfor fortsette å sikre god pleie av våre medlemmer nettopp fordi vi er sårbare for fluktuering i medlemsmassen, sa han.

Svein Granerud_årsmøtet2016

Svein Granerud, styreleder i Menneskeverd, la frem årsmeldingen for 2014-15.

Styrelederen trakk også frem det faktum at Menneskeverd skal være en god ressursenhet for støtteorganisasjoner og lokale kontakter.

Fokus på ungdom

Det var flere fra støtteorganisasjonene som ønsket å kommentere arbeidet. Kenneth Foss fra Indremisjonsforbundet, trakk frem den økte synligheten og aktiviteten til Menneskeverd.

– Vi er glade og stolte for å være sammen med dere i Menneskeverd. Organisasjonen er utrolig viktig for samfunnet vårt. Min oppriktige opplevelse er at dere er mye mer synlig ute i samfunnet nå enn det dere var for en del år tilbake, sa Foss.

Han trakk også frem seminaret med forfatter og samfunnsdebattanten Marte W. Goksøyr på Ung Landsmøte (UL) for to år tilbake.

– Det var et sterkt møte og det glemmer jeg ikke.  Det viser at det er bruk for dere, sa Foss.

Helene Pederstad Øien, undervisningsansvarlig i Menneskeverd, ga deltakerne på årsmøtet en god smakebit av det nye undervisningsopplegget ”Menneskeverd og etikk” som er myntet på ungdommer og konfirmanter. Øien forklarte at ungdommer endrer sitt syn på abort og funksjonshemmedes menneskeverd når de får undervisning som er presentert på en relevant og tiltalende måte.

–  Når jeg blir vitne til at ungdommer endrer både syn og holdninger til vanskelige temaer, viser det meg at det vi gjør her i organisasjonen nytter, sa Øien.

Hun presisterte også at Menneskeverd tilbyr undervisning og fagdager der de interesserte får informasjon og veiledning til hvordan bruke opplegget på en god måte i ulike foraer.

– Det er bare å ta kontakt med meg, avsluttet Øien.

Helene

Helene Pederstad Øien, undervisningsansvarlig i Menneskeverd.

Fra lokale lag til grupper

Den største endringen er vedtaket om at organisasjonens lokale struktur går fra lokale lag, grupper og kontaktpersoner, til grupper og kontaktpersoner. Generalsekretæren sa at dette er ønskelig med tanke på at de frivillige fremover kan bruke mer av sin tid på reelt engasjement og mindre på formelt styrearbeid.

– Vi ønsker at denne nye strukturen skal stimulere til økt engasjement rundt om i Norge. Derfor vil vi hjelpe både dere og oss til å bruke tiden på noe som gir oss gevinst i lengden, sa hun.

Disse vedtektsendringene gir først og fremst rom for at Menneskeverd kan forholde seg til to nivåer som mer ressursmessig og tjenelig. Vedtaket ble gjort gjeldende fra dags dato.

Nytt styre i Menneskeverd

Svein Granerud ble gjenvalgt for vervet styreleder. Tore N. Forset, Grete Yksnøy Martinsen og Magne Supphellen ble valgt inn på nytt for fire år. For de neste to år ble Emil Andre Erstad, Ragnhild H. Aadland Høen og Elisabeth Løland valgt inn. Varamedlemmer: Arnfinn Løyning, Anne Gustavsen og Lisa Maria Hareide.