team1


Publisert: 05.02.18  Skrevet av: Maria Elisabeth Selbekk, Informasjonsansvarlig

Anna Solberg, Åsra Årøen og Siri Fuglem Berg mottok i dag Livsvernprisen 2018 for sitt engasjement for trisomibarna. De får prisen for den ærlighet og modighet de i en årrekke har utvist i møte med helsevesen, politikere og media.

Mandag 5. februar fikk mødrene Solberg, Årøen og Fuglem Berg Livsvernprisen 2018. Prisen blir delt ut av Menneskeverd hvert år til personer eller organisasjoner som har bidratt til å verne om menneskeverdet og skape håp og livsmot hos mennesker i sårbare faser knyttet til livets begynnelse eller slutt.

Prisutdeler Kristin Clemet takket i sin tale kvinnene for at de har brukt sine ressurser for å fremme trisomibarnas sak.

– Alle mennesker har en iboende og lik verdi, men vi som samfunn lever ikke opp til dette høye idealet. To eksempler på det er at tilbudet om å teste eller vurdere kvaliteten på et foster, oppleves ofte som en anbefaling om å velge abort hvis kvaliteten er for dårlig. Paragraf 2c i abortloven, som jeg har kjempet mot i alle år, er også et eksempel på at mennesker med kromosomfeil eller alvorlige sykdommer har lavere rettsvern enn andre, sa hun til alle dem som var møtt frem på prisutdelingen.

Prisvinner Siri Fuglem Berg

En ny framtid

Prisvinner Siri Fuglem Berg uttrykte at det var en stor overraskelse at de fikk utdelt denne prisen. – Vi setter stor pris på denne anerkjennelsen. I tillegg til å takke, vil vi i dag også si noe om hva vi ønsker oss i fremtiden.

Det satte prisvinner Åsta Årøen ord på.

– På sykehuset var det ingen respekt for de følelsene som oppsto mellom mitt barn og meg. Vi skulle ikke få vite noen ting, og det fantes heller ikke ressurser til slike som meg. Vi ønsket mer enn noe at vår datter skulle bli tatt godt imot, men det skjedde ikke. Vi trenger forskning, spesielt på fordommer og verdier til dem som jobber i helsevesenet. Det er helt normalt å få et funksjonshemmet barn, og et annerledes liv har også verdi, sier hun.

Prisvinner Anna Solberg påpekte også at det å nekte disse barna livreddende helsehjelp, krenker mødrenes selvbestemmelse.

– Dagens praksis, hvor disse kvinnene ikke får keisersnitt for å redde et utviklingshemmet barn, er diskriminerende. Når en kvinne kan velge abort, må hun også kunne velge livreddende behandling og hjelp for sitt barn, så hun til applaus fra salen.

Prisvinner Åsta Årøen

Individuell behandling

Høyrepolitiker Kristin Ørmen Johnsen påpekte i sin hilsen til prisvinnerne at disse barna må få ekte livshjelp, ikke bare palliativ behandling. KrF-leder Knut Arild Hareide sa at sortering skjer her og nå, og at kvinnenes stemme er en viktig stemme mot den sorteringen som faktisk pågår. I tillegg kom det også hilsener fra Morten Magelssen, Jens Petter Gitlesen og Olaug Bollestad.

Generalsekretær i Menneskeverd, Morten Dahle Stærk.

 

Prisutdeler, Kristin Clemet, gratulerer Siri Fuglem Berg, Anna Solberg og Åsta Årøen med prisen. 

De tre prisvinnerne avbildet med et eksemplar av selve prisen, et bilde av Tom Erik Andersen kalt «I am important, I make a difference». 

Anna Solberg med sønnen Ole Maximilian. 

Med flere medlemmer får Menneskeverd større slagkraft til å påvirke politiske beslutninger og drive holdningsskapende arbeid. Vi ønsker et samfunn med plass til alle – uavhengig av funksjonsevne og egenskaper. Menneskeverd driftes primært av medlemskontingent og gaver, derfor trenger vi din støtte.

Synes du denne saken er viktig så meld deg inn i Menneskeverd i dag!

Bli Medlem Nå