Er alle gode nok til å få leve? Hva slags barn burde vi lage?
Hva skjer med synet på mennesket, dersom noen sorteres bort?
Hvor går grensen for hva foreldrene dine skal vite om deg før du er født?

Kulturkafèen på Gjøvik arrangerer denne torsdag 15. februar årets første verdidebatt:
Puls – Ditt værested inviterer i samarbeid med organisasjonen Menneskeverd til en interessant kveld med samtale om store og vanskelige, men viktige temaer.

Hva er samfunnets ansvar? Går vi mot et sorteringssamfunn som jakter på det «perfekte» mennesket?

Et panel med anerkjente personer vil dele sine refleksjoner om sortering i etikk og politikk, om fosterdiagnostikk og personvern, i en spennende panelsamtale. Åpning for spørsmål fra publikum til slutt.

Panelet består av:
– Marte Wexelsen Goksøyr (skuespiller, forfatter og samfunnsdebattant) er kveldens innleder
– Bjørn Hofmann (forsker i medisinsk filosofi og etikk, NTNU Gjøvik) er med i panelet med oppdatert kunnskap innen bioteknologi
– Siri Fuglem Berg (anestesilege med doktorgrad i immunologi, nå kommuneoverlege i Gjøvik) sitter i panelet med fagkunnskap og egen erfaring
– Ole Jacob (Jacken) Nyhus (sokneprest i Gjøvik) sitter i panelet med engasjement og livserfaring

Arrangementet er åpent for alle med gratis inngang. Ingen påmelding er nødvendig, men husk å komme tidlig for å sikre deg plass.

Bakgrunn for samtalen:
Året 2018 setter PULS – Ditt værested fokus på menneskets verdi. Vi vil følge i alle livets faser gjennom året 2018 med ulike viktige og vanskelige tema.

8. Februar 2018 var det høring på ny bioteknologiloven, og det offentlige ordskiftet gir signaler om en liberalisering av lovverket. Teknologi er i seg selv verken et gode eller onde, det kommer an på hva vi bruker den til. Morgendagens fosterdiagnostikk og gentesting gir oss verdifull informasjon og kunnskap, men det leder oss også inn i etiske dilemmaer der tanken om menneskeverd og likeverd blir utfordret.

Vel møtt!