SVs svært radikale forslag om selvbestemt abort fem måneder ut i svangerskapet utfordrer etiske prinsipper.

– Menneskeverd reagerer svært kraftig på at SV nå legger til rette for å velge bort barn på grunnlag av egenskaper og kjønn. SV sitt forslag om full selvbestemmelse frem til uke 22 er oppsikstvekkende, det utfordrer etiske prinsipper sier informasjonsansvarlig Kristin Rudstaden i Menneskeverd.

En abort så sent i svangerskapet er mer å regne som en ordinær fødsel. Det er ikke uvanlig at barn født i uke 22 kan overleve fødselen og leve opptil en time, det stiller helsepersonell i en vanskelig situasjon. I Norge redder vi vanligvis for tidlig fødte barn fra uke 23, men det har også forekommet i uke 22. I Sverige regnes barnet som levedyktig fra uke 22. I Japan, Sør-Korea og USA har fødselsleger reddet for tidlig fødte barn helt ned i uke 21. Dette forslaget utfordrer etiske prinsipper.

I 2014 ble det gjort en presisering av lovverket slik at grensene for mulighet til abort og grensen for å redde for tidlig fødte barn ikke skal krysse hverandre. Dette ble gjort etter flere hendelser og reaksjoner fra jordmødre der de bl.a. opplevde at barnet levde lenge etter en abort. Helsepersonell har flere ganger varslet om svært krevende situasjoner der barnet overlever aborten. Etter fødsel gjelder ikke abortloven lenger, og det må utredes om det er lov å nekte barnet livreddende hjelp.

– Med SV sitt radikale vedtak vil grensen for selvbestemt abort nærme seg grensen for når man kan redde for tidlig fødte barn. Vedtaket flytter den svært betente amerikanske debatten om barn som overlever abort til Norge, sier informasjonsansvarlig Kristin Rudstaden i Menneskeverd.

– Vi opphever det vi har av grenser mot selektiv abort, det gjør oss til et samfunn som i større grad kan velge bort det vi ikke ønsker og gjøre forskjell på kjønn, egenskaper og tilstander.

 

Dårlig kvinnepolitikk

Fem måneder inn i svangerskapet er alle organer intakt og ferdig utviklet, fram mot fødselen skal fosteret bare vokse, organene modnes og bli funksjonsdyktige. Barnet i uke 21 er 26 cm. langt og veier ca 400 g. Tilknytningen mellom mor og barn blir ofte sterkere jo lenger ut i svangerskapet man kommer. På dette tidspunktet har mor kjent at barnet sparker i nesten en måned. Hun har vært på ultralyd og sett barnet utvikle seg.

– Menneskeverd er spesielt bekymret for at respekten for menneskets verdi blir ytterligere svekket ved at barnets rettsvern er borte over halvveis inn i svangerskapet. Vi er også bekymret for at vernet om mors rettigheter blir svekket ved at hun blir stående alene i en svært sårbar situasjon, sier informasjonsansvarlig Kristin Rudstaden i Menneskeverd.

Vedtaket SVs landsmøte har fattet er slik: 

«Avskaffe abortnemdene. Dagens yttergrense for lovlig abort, som gjelder til levedyktighet, forblir uendret, men det er kvinnen selv som får avgjøre om en abort skal gjennomføres. Det skal innføres en lovfestet rettighet i helselovgivningen som innebærer at kvinner får rett på rådgivning i forbindelse med vurdering, gjennomføring og i etterkant av abort. Rådgivningen skal gis fra en tjeneste med medisinsk og psykologisk kompetanse. Tjenesten skal ha særlig fokus på de kvinnene som gjennomgår senabort. Kvinner i hele landet skal sikres rett til tilgang på en slik tjeneste og tjenesten skal være frivillig.»