team1


Publisert: 17.08.21  Skrevet av: Kristin Rudstaden, Fagansvarlig

Den store abortdebatten: Er nemnda utdatert eller nødvendig?

Kom og hør sentrale politikere, fagpersoner og meningsbærere diskutere dette vanskelige og viktige temaet på Arendalsuka. Debatten vil bli streamet direkte her: https://www.arendalsuka.no/live/torvscenen/. Opptak vil være tilgjengelig i en måned.

Tid: 19 august kl. 1830-1930.
Sted: Jubileumsscenen/Torvscenen Arendal

Menneskeverd og Sex og samfunn blir ofte satt opp mot hverandre i abortdebatten. Selv om vi har svært ulike meninger på temaet, ønsker vi begge å ha en saklig og konstruktiv debatt, hvor kunnskap og gode diskusjoner er i fokus. Vi har valgt å sette et eksempel ved å gå sammen om å arrangere Den store abortdebatten på Arendalsuka 2021.

Debatten om abort har vært spesielt aktuell i oppspillet til Stortingsvalget 2021. Men retorikken rundt dette temaet er ofte skarp, og det er en debatt som vekker sterke følelser. Konsekvensen er ofte begreper som barnemord og kvinnehat: hvordan møter vi dette?

Vi ønsker oss en debatt der vi snakker med “innestemme”, hvor vi lytter til hverandre, og på den måten skaffer oss ny kunnskap. Hovedfokus i debatten er nemndene, og vi ønsker en samtale omkring nemndas eksistens, funksjon og relevans. Ved å samle fagfolk, organisasjoner og politikere som representerer mange ulike meninger og perspektiver på temaet, legges det til rette for en saklig og god debatt om et vanskelig, men viktig tema. Vi ønsker at publikum skal sitte igjen med mer kunnskap om abortspørsmålet, og føle seg bedre egnet til å ta stilling i abortsaken.

Arrangementet I Arendalsukas program: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/16424

Program:

Ordstyrer: Anne Grosvold

Kl. 1830

Samfunnsperspektiv på dagens abortlov

  • Berit Austveg: Lege og forfatter
  • Janne Haaland Matlary: Professor

Erfaringer med nemnda

  • Kirsten Hald: Leder i Norsk Gynekologisk forening
  • Mette Løkeland: Overlege og forsker, FHI

Kl. 18.50

Politisk debatt:

  • Tone Trøen Wilhelmsen, Stortingsrepresentant, Høyre
  • Liv Signe Navarsete, Stortingsrepresentant, Senterpartiet
  • Tuva Moflag, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Jorunn Lossius, Stortingsrepresentant, Kristelig Folkeparti
  • Solfrid Lerbekk, Stortingsrepresentant, Sosialistisk Venstreparti
  • Ayat Majbel Saeid, andrekandidat Vest-Agder, Rødt

Arrangører: Organisasjonen Menneskeverd og Stiftelsen Sex og samfunn

Om deltagerne i panelet: 

I debatt kommer Tone Trøen Wilhelmsen som er Stortingsrepresentant for Høyre. Høyre ønsker å beholde dagens abortlov og dermed beholde nemndene slik de fungerer i dag.

Liv Signe Navarsete er tidligere partileder og Stortingsrepresentant for Senterpartiet og stiller til debatt. Sp ønsker å beholde abortloven slik den fungerer i dag, men åpner for navneendring for nemndene.

Til debatten kommer Tuva Moflag som er Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Ap har vedtatt at de ønsker å oppheve nemndsystemet for kvinner som ønsker abort etter uke 12 og frem til uke 18.

Jorunn Lossius som er Stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti kommer. KrF vil arbeide for en mest mulig inkluderende forståelse av retten til liv i lovverk og praktisk politikk. KrF legger til grunn at fosteret har menneskeverd, og ønsker et lovverk bedre tilpasset utviklingen innen medisinsk teknologi og som ivaretar hensynet til fosterets verdi og den nødvendige ivaretakelsen av kvinnens trygghet og helse på en etisk forsvarlig måte.

Solfrid Lerbekk er Stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti. SV ønsker å fjerne nemndene og utvide grensen for selvbestemt abort frem til uke 22. SV ønsker en lovfestet rettighet til rådgivning.

Ayat Majbel Saeid er andrekandidat Vest-Agder for Rødt. Rødt ønsker å fjerne nemndene og utvide grensen for selvbestemt abort frem til uke 22.

Anne Grosvold er en av Norges mest respekterte journalister og hadde, til hun sluttet i desember 2015, arbeidet nesten 40 år i NRK som journalist, utenrikskorrespondent og programleder. Hun har også arbeidet som informasjonssjef for Justisdepartementet. Hun har gjennom karrieren ledet utallige programmer, debatter og bokbad, og vi gleder oss til hun skal lose oss igjennom denne viktige debatten.

Berit Austveg er et kjent navn i internasjonal helsepolitikk, og har jobbet i mange år innenfor flere deler av helsesektoren, både som lege og samfunnsmedisiner. I 2017 utga hun boka “Abort. En etisk argumentasjon” som går til kjernen i det omstridte temaet, på nasjonalt og internasjonalt nivå. Austveg drøfter sekulær og religiøs abortetikk og analyserer retorikken i debattene: Hvilke ord velger vi? Hvorfor snakker vi så ofte forbi hverandre?

Janne Haaland Matlary er statsviter og professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo. Hun har også vært utenrikspolitisk rådgiver, medlem av Forsvarspolitisk utvalg og spaltist i flere aviser. Matlary har i mange år engasjert seg i verdipolitiske spørsmål.

Kristen Hald er leder i Norsk gynekologisk forening. Hun har arbeidet som gynekolog på sykehus siden 1992, de siste 20 årene ved Oslo universitetssykehus (OUS). I disse årene har hun, i tillegg til annet arbeid innen både gynekologi og fødselshjelp, tatt hånd om abortsøkende kvinner og utført aborter. De siste årene har hun også sittet i abortnemd. Hennes nåværende stilling er avdelingsleder for gynekologisk avdeling ved OUS. I debatten representerer hun imidlertid Norsk Gynekologisk Forening, der hun er leder. Hald har vært opptatt av nemndens funksjon også i de tilfellene hvor den gravide er utsatt for press fra omgivelsene. Foreningens medlemmer har for øvrig ulike meninger om abortnemnden og eventuelt på hvilket tidspunkt nemnd-funksjonen skal inntre.

Mette Løkeland-Stai er gynekolog med 20 års erfaring. Hun arbeider til daglig på Haukeland universitetssykehus og som overlege ved Abortregisteret, FHI. Hun har forsket på abort og har phd med tittel «Implementation of medical abortion in Norway 1998-2013.» I 25 år har hun vært engasjert i å utvide og forenkle tilgangen til abort for kvinner gjennom å bekjempe myter, skyld og skam i tillegg til å innføre bedre, kliniske metoder for å ta abort. Hun er for å utvide selvbestemt abort til 22 uker samt å åpne for abort utenfor sykehus, og å inkludere sjukepleiere og jordmødre som behandlere ved medikamentell abort.